Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Erityisopetuksensta oppimisen ja koulunkäynnin tukeen (2015), toim. Markku Jahnukainen,  Elina Kontu, Helena Thuneberg ja Mari-Pauliina Vainikainen. Suomen kasvatustieteellinen seura (FERA).Opetusharjoittelun ohjaamista ja vuorovaikutusta käsittelevää kirjallisuutta:

 

Alla olevan linkin takaa löytyy mielenkiintoinen artikkeli ohjauksen merkityksestä. Sama artikkeli myös pdf -tiedostona: Ohjauksen merkitys.pdf

...

Opettajan emotionaalinen kompetenssi

 

Opetusharjoittelujen sisältöjä käsittelevää kirjallisuutta:

Tässä linkki osa-aikaista erityisopetusta käsitelevään väitöskirjaan. Se on jo yli kymmenen vuota vanha, ja toki osin vanhentunut, mutta kyllä joitakin osia kannattaa vilkaista:

...