Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Päivitetään

Opintotarjonta

Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa voi erityispedagogiikkaa pääaineena opiskellessaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin, kasvatustieteen maisterin tai kasvatustieteen tohtorin tutkinnon.

...

  • Erilliset erityisopettajan kelpoisuusopinnot on suunnattu luokanopettajien kelpoisuuden jo omaaville sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisäksi opettajan pedagogiset opinnot tai kasvatustieteen aineopinnot suorittaneille.
  • Erillisiet erityislastentarhaopettajan opinnot on suunnattu jo valmistuneille lastentarhanopettajille, jotka haluavat kouluttautua erityislastentarhanopettajan tehtäviin tai lastentarhanopetajan kelposuuden omaaville sosionomeille (AMK).

Maisteriopinnot kandidaatin tutkinnon suorittaneille

...