Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mikäli viittaus on virheellinen, se yleensä ilmenee kaavan lopputuloksesta. Jos kaavan kopioinnin jälkeen tuloksissa on yllättäviä nollatuloksia tai virheilmoituksia (#ARVO!, #JAKO/0! tms.), on ilmeistä, että kopioitavasta kaavasta on dollarimerkki tai -merkit unohtuneet.

Kun virheellisen kaavan sisältävä solu on aktiivinen, sen viereen ilmestyy Virhe-painike. Napsauttamalla painikkeen nuolta saadaan esiin valikko erilaisia vaihtoehtoja, jotka antavat tietoa virheestä ja tarjoavat apua sen korjaamiseen. Joskus tulokset saattavat silti näyttää päällisin puolin oikeilta, joten on aina syytä varmistaa, että viittaus on oikeanlaatuinen.

Usein varmistukseen riittää kaavojen huolellinen tutkiminen ja testaaminen, mutta apuvälineitäkin löytyy: valikosta Kaavat/Kaavan tarkistaminen (Tools/Formula Auditing) löytyy komento Jäljitä seuraajat (Trace Predecessors), joka näyttää aktiivisen solun kaavassa käytetyt soluosoitteet nuolilla taulukossa. Samasta valikosta löytyy myös komento Jäljitä virhe (Trace Error), mikäli aktiivisessa solussa näkyy vaikeasti ymmärrettävä virheilmoitus.