Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  1. Maalaa liitettävä taulukko tai valitse haluamasi kaavio
  2. Valitse Aloita > Kopioi  > Kopioi (Start > Copy) tai CTR+C
  3. Mene Word- tai PowerPoint-ohjelmaan kohtaan, johon kaavio tulisi liittää.
  4. Valitse Aloita > Liitä (Start > Paste) tai CTR+V