Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tekstin

...

Tekstin muokkaus- ja muotoilutoimenpiteet kohdistuvat yleensä     , joka näkyy valkoisena tekstinä mustalla pohjalla. Valinta tapahtuu seuraavasti:

...