Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Word 2013 Sisentäminen, sarkainten käyttö

>> kts. Rivin, kappaleen tai kappaleryhmän sisentäminen -video (Microsoft) Vaikka video on 2010-versiolle toiminto on samanlainen 2013-versiolla.

...

Vasemmassa yläkulmassa viivaimen sarkainmerkkipainike (näkyvissä desimaalisarkain, koska sitä on tarvittu viimeksi). Viivaimella sarkainmerkit ja niiden alapuolella vastaava painikkeen ulkoasu, sekä sarkainmerkkien vaikutus tekstiin.

kts.  myös Word 2013 Sisennykset viivaimen avulla