Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sivun sisältö

Table of Contents
minLevel2

Tip
iconfalse

Luettelotyypit

  • Luettelomerkillä varustettu luettelo, jonka luettelomerkkiä voit vapaasti määrittää
  • Numeroitu luettelo, joko numeroin tai kirjaimin
  • Monitasoinen luettelo

 Lisäksi luetteloita ovat myös sisällysluettelo, kuvaluettelo, mutta Wordissa ne ajatellaan enemmän viittauksiksi olemassa olevaan.

Luettelon lisääminen/poistaminen

1. Maalaa luettelo kokonaisuudessaan.

2. Valitse Aloitus > haluamasi luettelo.   Huomioi, että pienestä nuolesta avautuu erilaisia vaihtoehtoja.

Luettelon saat poistettua, kun valitset edellä mainitun toiminnon pois (painike ei ole enää oranssin värinen)

 

 Luettelomerkin vaihtaminen

Avaa Aloitus > Luettelomerkit ja numerointi... Valitse haluamasi luettelomerkki (merkki tai numero). Valitsemasi symboli ilmestyy asiakirjaan.

Jos haluat määrittää luettelomerkiksi jonkin toisen merkin, valiste luettelon valintavalikosta viimeinen Määritä uusi luettelomerkki ... Määritä haluamasi Symboli, Kuva tai Fontti ja miten merkki sijaitsee tekstin suhteen (oikea, vasen, keskitetty). Hyväksy määritykset OK-painikkeella.

Näkymä monitasoisesta luettelon valintavalikosta.

Luettelon sisentäminen

Jos haluat sisentää luettelossa jotain riviä:

Klikkaa näppäimistön sarkain-painiketta rivin alussa TAI

Valitse Aloitus > Lisää sisennystä/Vähennä sisennystä    TAI

Valitse luettelon määritysvalikossa Muuta luettelotaso.

 

Info

Tekstin tai luettelon aloituskohtaa voi määritellä sarkainasetuksilla.