Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Grafiikan käytöstä tekstidokumentissa

Tekstidokumentteihin voidaan sisällyttää monenlaista grafiikkaa yksinkertaisista piirrosobjekteista värivalokuviin saakka. Myös tekstin ryhmittelyä voidaan tehostaa grafiikan keinoin käyttämällä taulukoita (Taulukko (Table) valikko) ja tekstikehyksiä Lisää > Muodot > Tekstikehys ( Insert > Shapes >Text Box).

...

Objekteja voidaan muokata, niitä voidaanvoidaan ryhmittää tryhmittää tai määrittää niiden järjestystäOffice 2010 Objektien ryhmittely ja järjestyksen määrittäminenai määrittää niiden järjestystä.