Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Word, Excel, PowerPoint 2013: Objektien ryhmittely

(Piirros)objekteja käytetään usein erilaisten kaavioiden rakenteluun. Tällöin on järkevää sitoa osat toisiinsa kaavion valmistuttua. 

Jotta toiminto olisi käytettävissä, ryhmiteltävät objektit on ensin valittava. Valintaan on kaksi tapaa:

  • Voit valita yksittäisiä objekteja napsauttamalla niitä painaen samalla Vaihto-näppäintä
  • Voit valita useita objekteja napsauttamalla niitä painaen samalla Ctrl – näppäintä

Hiiren kakkosnapilla avautuu apuvalikko Ryhmittele (Group). Ryhmittely-toiminto aktivoituu kun valitsee vähintään kaksi objektia Piirtotyökaluriville.

...

 

Info

Voit tehdä ryhmittelyn myös vaiheittain lisäämällä ryhmään uusia objekteja.

Objektien järjestyksen määrittäminen

Samasta hiirellä avautuvasta apuvalikosta löytyy Järjestys (Layout) jatkovalikko, jota voidaan käyttää valitun objektin siirtämiseksi toisen/muiden alle tai päälle. Sama löytyy Piirtotyökalut/Muotoile --valikosta ( Drawing Tools/Text Wrapping) kun objekti on valittu.

Image Added