Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sivunumeroinnin erityiskohtia

Children Display
depth3

Sivunumeroinnin lisääminen 

1. Aukaise/Luo dokumentti.

2. Lisää sivunumerointi ylävalikosta Lisää > Sivunumero. Komento löytyy Ylä- ja alatunniste -ryhmästä. Klikattaessa Sivunumero-painiketta sinulle aukeaa erilaisia sivunumero-asemointi -vaihtoehtoja ja niiden alla erilaisia tyylejä. Valitse haluamasi.


  

Image Modified

3. Sivunumerointi tulee näkyviin haluamaasi kohtaan. Esimerkissä alla se on asemoitu ylätunnisteen vasemmalle. Huomioi, että samalla komento aktivoi Ylä- ja alatunnistetyökalurivin. Pääset takaisin dokumenttialueelle tuplaklikkaamalla hiirellä dokumenttiosaa. 

Image Modified

...

Sivunumeroinnin muokkaaminen

Sivunumeroinnin poistaminen

Jos olet poistamassa koko dokumentista sivunumeroinnin, ei ole merkitystä millä dokumentin sivulla tekee seuraavan toimenpiteen. Jos haluat poistaa sivunumeroinnin vain jostakin dokumentin osasta, mene johonkin ko. osion sivulle.

 1. Valite sivunumerointi aktiiviseksi dokumentissa.
 2. Paina Delete-näppäintä TAI valitse Lisää/Ylät- ja alatunnisteyökalu-valikosta Sivunumerot > Poista Sivunumerot

Huom. Jos sivunumerointi on upotettu graafisen elementin sisään, todennäköiseti joudut poistamaan molemmat erikseen. 

Image Modified

Sivunumeroinnin muodon vaihtaminen

 1. Valitse sivunumerointi aktiiviseksi dokumentissa

 2. Valitse Lisää/

...

 1. Ylä- ja alatunnisteyökalu-valikosta Sivunumerot > Muotoile sivunumerot
  Lukumuodossa voit määrittää alaspudotusvalikossa:* 1, 2, 3,...
  • -1-, -2-, -3-,...
  • a, b, c,...
  • A, B, C,...
  • i, ii, iii,...
  • I, II, III,..


3.

...

Lisää luvun numerossa voit määritellä näkyykö Luvun nimi

Sivunumeroinnin numeroinnissa voit määritellä

  • Jatkuuko numerointi edellisestä osasta. Huomioi dokumentinosion vaihtojenmerkitys! TAI
  • Aloittaako numerointi jostakin numerosta (esim. 0 tai 5 tai jotain muuta) tässä osioissa. 


4. Hyväksy muutokset OK-

...

painikkeella |

Image Modified

...