Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Adobe Connect on selainpohjainen järjestelmä.

Neuvotteluhuoneen roolit

  • Host (ylläpitäjä), joka hallinnoi neuvotteluhuonetta ja sen osallistujia. Jokaisessa neuvottelussa tulee olla ylläpitäjä.
  • Presenter (esittäjä), joka pystyy hallinnoimaan esityksiään tai jakamiaan materiaaleja.