Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yhtäläisyysraportti

Turnitinissä

Turnitinissa

Opettaja voi päättää näkeekö opiskelija raportin vai ei. Jos opiskelijalla on mahdollisuus nähdä raportti, siihen pääsee klikkaamalla Turnitin tehtävänpalautuslaatikkoa ja sen jälkeen Samankaltaisuus -sarakkeen alla oleva prosenttilukua. Raportti aukeaa selaimessa uuteen ikkunaan.

 

 

Turnitin:n yhtäläisyysnäkymä

Napsauttamalla kuvassa näkyvää lukua, yhtäläisyysprosenttia, tulee näkyviin raportista tarkka kohta, jossa vastineen mukaiset yhtäläisyydet ovat löydettävissä.

 

Klikkaamalla prosenttilukuja (esimerkissä alla 45%, 29% tai 18%), pääset katsomaan, mistä lähteistä teksti voi mahdollisesti olla peräisin.

Esimerkkikuvassa (kts. alla oleva kuva) päästään katsomaan teksti löytyy (valtioneuvosto.fi -linkkiä klikkaamalla).