Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Raportin tulostaminen

Turnitinistä

Turnitinista

Klikkaa Lataa palvelimelta -painiketta ikkunan oikeasta laidasta

 

Valitse, haluatko ladata nykyisen näkymän, digitaalisen kuitin vai alkuperäisen palautetun tiedoston.

 

Valitse, haluatko avata vai tulostaa tiedoston.