Child pages
  • Intrapäivän ohjelma

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

13.15 Flamma -intran kehitystyö jatkuu / verkkotoimittaja Kristiina Andreasson ja verkkoviestintäsuunnittelija Tiina Lehmikoski-Pessa, Helsingin yliopisto

13.45 kahvit

14.00 O365 opiskelijoiden henkilökohtaisena oppimisympäristönä/ yliopistotutkija Teemu Valtonen, Itä-Suomen yliopisto

...