Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Jos haluat linkittää sivuilta johonkin YouTube-videoon, liitä vain linkki normaalisti sivulle. 

Huomio linkin paikka, sillä player aktivoituu suoraan sivulle.