Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Suosituksen laati työryhmä, johon kuuluivat viestintäpäällikkö Petri Hynynen sekä tiedottajat Ulla Kaltiala ja Kari Salmela viestintäyksiköstä, tietoturvapäällikkö Olavi Manninen tietotekniikkakeskuksesta ja suunnittelija Taina Rytkönen-Suontausta opinto- ja opetuspalveluista. Suositus päivitettiin syksyllä 2014. Päivitykseen osallistuivat verkkoviestinnän tuottaja Katja Mielonen, markkinointikoordinaattori Johanna Eronen, kansainvälisen viestinnän koordinaattori Maj Vuorre ja tiedottaja Ulla Kaltiala viestinnästä, tietoturvapäällikkö Olavi Manninen tietotekniikkakeskuksesta tietotekniikkapalveluista ja suunnittelija Taina Rytkönen-Suontausta sekä suunnittelija Sari H. Pikänen opinto- ja opetuspalveluista.

...