Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3

Mikä on digitaalinen kuva?

Digitaalinen kuva on digitaalisessa muodossa säilytettävä ja muokattava kuva. Kuva voi olla alun perin digitaalinen (esim. kuvattu digikameralla), tai analoginen kuva voidaan muuttaa digitaaliseksi (esim. skannaamalla).

Digitaalinen bittikarttakuva muodostuu pienistä samankokoisista ja -muotoisista neliöistä, joita sanotaan pikseleiksi. Väri on ainoa ominaisuus, joka erottaa pikselit toisistaan. Eriväristen pikseleiden sijainnilla bittikartassa ilmaistaan kuvan sisältö. Pikseleiden määrä yhtä senttimetriä tai tuumaa kohti määrittelee kuvan tarkkuuden (resoluutio) ja värisävyjen määrän.

Bittikarttakuva koostuu ruudukkorakenteesta. Siinä voidaan ilmaista erittäin tarkasti pysty- ja vaakasuoria viivoja vaikkapa vain muutaman pikselin avulla. Ohuita vinoja viivoja on sen sijaan vaikeaa kuvata neliömäisten pikseleiden avulla, mistä johtuen vinossa kulkevat selkeät linjat näyttävät helposti sahalaitaisilta.


 


Sisältö

Children Display
depth2

(HUOM! Toinen digitaalisen kuvan päätyyppi on vektorikuva. Tässä materiaalissa keskitytään bittikarttakuvaan.)


 

Sisältö

Children Display
depth2