Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

wikiohjelmisto

wiki engine

ohjelmisto jonka avulla wikiä käytetään, UEF:n tapauksessa Confluence

wikialue

space

yhden tai useamman wikisivun muodostama kokonaisuus, jolla on omat asetukset ja ylläpitäjä

wikisivu

wiki page

yksittäinen sivu

dashboard

dashboard

UEF:n -wikin etusivu.

Palvelun yläpalkista (kts. kuva yllä) löytyvät:

...