Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jokaisessa järjestelmän alueessa on blogi-ominaisuus aktivoitu. Sinun tarvitsee vain luoda blogi-viesti, niin blogi alkaa näkymään.

Info
titleBlogin käyttökohteita

Voit luoda blogin esim:

  • (oppimis)päiväkirjaa varten
  • tiedotusta varten
  • omien ajatusten julkaisua varten

 

Blogi-viestin luominen

Aloita blogi-viestin luominen valitsemalla Create> Blog Post  . Tarkista ylhäältä Select space-valikosta haluamasi alue ja jatka Create-painikkeella.

...