Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...Bittikarttakuva koostuu ruudukkorakenteesta. Siinä voidaan ilmaista erittäin tarkasti pysty- ja vaakasuoria viivoja vaikkapa vain muutaman pikselin avulla. Ohuita vinoja viivoja on vaikeaa kuvata neliömäisten pikseleiden avulla, mistä johtuen vinossa kulkevat selkeät linjat näyttävät helposti sahalaitaisilta. Ilmiötä korjataan pehmentämällä viivan ja taustan välistä reuna-aluetta. Silmää huijataan piirtämällä linjan molemmalle puolelle pikseleitä, jotka ovat sekoitus linjan ja taustan väreistä. Tätä menetelmää kutsutaan nimellä anti-aliasing.

Samantyyppisiä ongelmia aiheutuu kun bittikarttakuvaa käännetään. Jos käännös tehdään 90 asteen jaolliseen kulmaan, ei kuvan teknisessä laadussa tapahdu muutoksia. Jos taas käännös tehdään johonkin muuhun kulmaan, joutuu kuvankäsittelyohjelma rakentamaan ruutukaavan, joka ei vastaa alkuperäistä. Ruutukaavassa olevat pikselit vain väritetään uudestaan vastaamaan näköhavaintoa kääntymisestä tai muusta muutoksesta. Yksittäiset pikselit eivät käänny! Ilmiö näkyy aina sitä voimakkaammin, mitä vähemmän kuvassa on pikseleitä. Korkearesoluutioisessa kuvassa pientä kääntämistä tai muuta muokkaamista ei juurikaan pysty havaitsemaan lopputuloksesta.