Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleMitä vastaat: Kysymys 2
titleColorwhite
  • Terveellä ihmisellä on täysi vastuu elämästään. Onko hänellä myös oikeus päättää kuolemastaan? Onko itsemurha vain ihmisen oma asia? Voiko sanoa, ettei sitä saa tehdä? Onko jokaisella oikeus itsemurhaan? Perustele.

Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleVerkkosivu
titleColorwhite
  • Millä nettisivulla olisi utilitaristista pohdintaa?

 

 
Panel
bgColor#C7FDB6
titleBGColor#033500
borderStylesolid
titleAuttavan käden kommentteja (ei arvostella)
titleColorwhite
  • Jos opiskelija kokee elämänsä liian synkäksi, mistä hän voi hakea apua?

...