Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mikä on taso (layer)?

Taso (Layer) on kerros, jota voidaan muokata erillään muista kerroksista. Kuvan eri tasot ovat kuin kalvoja, joita on pinottu päällekkäin. Kussakin kalvossa (=tasossa) on osa kuvasta ja kokonaisuus muodostuu kaikkien kalvojen (=tasojen) pinosta. Päällimmäisessa kalvossa (=tasossa) olevat objektit peittävät alleen alemmissa kalvoissa olevat objektit.

...

Kun tallennat kuvan jossakin muussa muodossa kuin PSD-muodossa, tasot häviävät, ja kuvasta tulee "litteä". Myös PSD-kuvan voi "litistää" valitsemalla Layer > Merge Down / Merge Linked / Merge Visible / Flatten Image.

Harjoitus 5: Teksti-, kuva- ja vektoritasot

Avaa harjoitusta varten pintaa2.jpg.

...