Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Muokkaa kuva sopivaksi

Kuva on harvoin käyttökelpoinen sellaisenaan Internetiin tai tulostukseen. Kuvaa pitää muokata niin, että se on mahdollisimman hyvä käyttötarkoitukseensa. Lisäksi kuvassa saattaa olla naarmuja ja muita roskia, valotusvirhe tai rakeisuutta.

...

  • Kuvan oikaisu
  • Kuvan terävöinti
  • Kontrastin ja kirkkauden korjaaminen
  • Kuvan sävykorjaukset
  • Haaleuden korjaus
  • Naarmujen ja murtumien korjaaminen ja roskien poisto

Harjoitus

...

2: Kuvan muokkaus

Kun kuvaa käsitellään, siitä kannattaa tehdä kopio: Klikkaa kuvan nimipalkkia hiiren kakkospainikkeella ja valitse Duplicate. Kopioon tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäiseen kuvaan, ja voit vertailla muutosten vaikutusta. Toimintojen kumoamiseen kannattaa käyttää historiapalettia (Window > Show History): voit palata historiapaletissa edellisille tasoille, jos haluat poistaa jonkin muokkauksen. [opk8:Uusimmat muokkaukset ovat historiapaletissa alimpana.]

...

Kuvan sävyalueen perussäätö: Valitse Enhance > Adjust Brightness/Contrast > Levels. Voit säätää erikseen tummia, vaaleita ja keskisävyjä käyrän alapuolella olevista nuolista. Perussääntö on, että käyrässä ei ole tyhjää kummassakaan päässä eikä myöskään teräviä piikkejä. Korjaa ensin tummat ja vaaleat sävyt ja vasta viimeisenä keskisävyt.

Harjoitus 4: Naarmujen ja roskien poisto

1. Avaa vanha_kuva.jpg.

2. Valitse leimasintyökalu (Clone Stamp) työkalupalkista. Pidä Alt-näppäintä alhaalla ja ota työkalulla näyte mahdollisimman läheltä naarmua sellaisesta kohdasta, joka on samanlainen kuin naarmun alla oleva kohta. Hellitä Alt-näppäin ja klikkaa naarmun päältä. Ota aina välissä uusi näyte naarmun vierestä, ja napsauta taas naarmua ...

...