Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Selkälihaksia eivät tässä esityksessä ole kaikki ihmisen takapuolella olevat lihakset. Silloin kun ne ihmisen selkäpuolella olevat lihakset kiinnittyvät toisesta päästään olkavarteen, ne kuuluvat käden lihaksiin. Tässä esityksessä tarkastelen selkän lihaksina niitä lihaksia, jotka liikkuttelevat selkärankaa eri suuntiin.

 

Erector spinae

 

Erector spinae -lihakset. Erectror spinae lihakset kulkevat vahvasti kraniokaudaalisesti. Ne aiheuttavat selkärangan ekstensiota (takaraivon ja häntäluun lähentymistä toisiinsa siten että välissä ei ole kudosta). Lihaksen muoto on sacrumin alueella ohut, lannarangan alueella paksu ja rintarangan alueella leveä. Lihaksessa on kolme osaa: m. ilicostalis, spinalis ja longissimus..

...

3) M. Longissimus. Lateraalisen m. iliocostaliksen ja sentraalisen m. spinaliksen välissä on "intermediate tract", jossa o erector spinaen m. longissimus-osa. Selän rakenteita ajatellen vapaa insertiokohta on vielä processus transversus. Erector spinaen m. longissimuksen origo ja insertio ovat niissä. Lihaksessa on kolme osaa: thoracis, cervicis ja capitis. Insertiokohdat ovat nimen mukaisesti th-rangassa, cervicaalirangassa tai kallon processus mastoideuksessa.

 

 

 

M. transversospinales

...

Selkäranka suuntautuu vahvasti vertikaalisesti. M. transversospinales ryhmän lihaksilla on kuitenkin jonkin verran poikittaista komponenttia kulussaan niiden kulkiessa processus tranversuksista processus spinosuksiin tai ylähäällä kalloon lähelle keskiviivaa. Koska niiden origot ja insertiot voivat olla nikamissa, täytyy niiden olla syvällä eli selkärangan vieressä. Ne sijaitsevat erector spinaelihasten alla.

 

1) Semispinales-lihakset. Nämä jakaantuvat yläkohdan insertion mukaan kolmeen osaan: thoracis, cervicis ja capitis (kuten erector spinaen m. longissimus teki myöskin). Semispinalis capitis-lihaksessa on mediaalinen ja lateraalinen fascicle.

Image RemovedImage AddedImage AddedImage Added

 

 

 

Lihas, joka alkaa lannerangan alueelta processus transversuksista ja kiinnittyy

 

 

Niissä on  selkälihakset menevät kylkiluista lantioon. Kylkiluiden lisäksi erector spinae lihaksia kiinnitty processus transversumeihin. Yläselässä lihakset kiinnittyvät kallon pohjaan.

 

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Pinnallisten lihasten alla on processus spinosuksista toisen tason processus spinosuksiin kiinnittyviä lihaksia2) Multifidus-lihakset. Processus spinosusten ja processus trasnversuksien välille, molemmille puolille, jää kolmiomainen tila. Sen täyttää m. multifidus C2-tasolta sacrumiin. Multifidus-lihakset kiinnittyvät selkänikamien processuksista processus spinosuksistsa lantion tukirakenteisiin.Processus trasversumien ja processus spinosusten välillä thoracaalirangassa on lyhyitä erisuuntaan kulkevia pieniä lihaksia.

 

Image AddedImage Added

 

3) Rotatores-lihakset ovat pieniä thorakaalirangan alueelta löytyviä lihaksia, jotka kulkevat processus transversuksesta processus spinosuksen tyvelle joko nikamasta seuraavaan (breves) tai hypäten yhden nikaman ylitse (longi). Ne osallistuvat selkärangan ekstensioon ja rotaatioon.