Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sisältö

Table of Contents
maxLevel3

1 Yleistä

Itä-Suomen yliopiston wikipalvelua (UEF-wiki) koskee samat käyttösäännöt kuin muitakin Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmiä ja verkkopalveluita.

...

3. Käyttöoikeudet ja velvollisuudet

Kaikilla käyttäjillä on vastuu omasta toiminnastaan ja kaikkien käyttäjien on noudatettava käyttösääntöjä. Kaikilla käyttäjillä on myös velvollisuus ilmoittaa ylläpidolle havaitsemistaan tai epäillyistä tietoturvallisuuden puutteista ja väärinkäytöksistä. Seuraavassa on tarkennettu eri käyttäjäroolien erityisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

3.1 Anonyymit käyttäjät

Oikeudet: Anonyymien käyttäjien oikeudet Anonyymeillä käyttäjillä on oikeus lukea ja kommentoida sivuja määritellään aluekohtaisesti (alueen ylläpitäjien toimesta). (jos kommentointi on sallittu). Alueen ylläpitäjä määrittää anonyymikäyttäjien oikeudet aluekohtaisesti. Anonyymeille käyttäjille ei saa antaa muita oikeuksia kuin luku ja kommentointi.
Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiset.

3.2 Itä-Suomen yliopiston tunnuksella kirjautuneet käyttäjät

Oikeudet: Yliopiston käyttäjätunnuksella kirjautuneille käyttäjille voidaan aluekohtaisesti myöntää oikeudet lukea, muokata ja kommentoida sivuja. Käyttäjällä on myös oikeus luoda uusia alueita ja toimia luomiensa alueiden ylläpitäjänä.käyttäjätunnuksilla kirjautuneilla käyttäjillä on oikeus käyttää palvelua yliopiston toiminnassa. Alueen ylläpitäjä määrittää, miten aluetta voidaan käytää. Henkilökunnan jäsen voi ottaa käyttöönsä henkilökohtaisen alueen (personal space).

Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaiset.

3.3 HAKA-käyttäjät

HAKA-käyttäjät pääsevät kirjautumaan järjestelmään haka-kuvakkeen kautta omilla organisaatiotunnuksillaan.

Oikeudet: HAKA-käyttäjillä on oikeus käyttää palvelua yliopiston toiminnassa. Alueen ylläpitäjä määrittää, miten aluetta voidaan käytää.

Velvollisuudet: Yleiset käyttösääntöjen mukaise

3.4 Alueen ylläpitäjät

Oikeudet: Alueen ylläpitäjä hallinnoi omaa aluettaan ja jakaa alueen käyttöoikeuksia muille käyttäjille.

Velvollisuudet: Alueen ylläpitäjä on viime kädessä vastuussa kaikesta mitä hänen alueellaan tapahtuu, myös muiden käyttäjien toimista. Sen vuoksi alueen ylläpitäjän tulee huomioida seuraavat säännöt:

  • anonyymeille käyttäjille ei ole sallittua antaa muita oikeuksia kuin luku- ja kommentointioikeus
  • alueen ylläpito-oikeuksia ei suositella jaettavan muille
  • ylläpitäjän on säännöllisesti seurattava oman alueensa tapahtumia
  • ylläpitäjän tulee tarvittaessa rajoittaa muiden käyttäjien oikeuksia
  • vakavissa ongelmatilanteissa tulee välittömästi ottaa yhteyttä wikipalvelun ylläpitoon

4. Wikialueet

Wikialueet pyydetään wikipalvelun ylläpitäjiltätilataan erillisellä lomakkeella. Wikialueen pyytäjästä tulee automaattisesti sen ylläpitäjä eikä ylläpito-oikeuksia suositella siirettävän edelleen. Samoin alueita ei suositella luotavan toisille käyttäjille. 

Wikialueita saa käyttää opiskeluun, tutkimukseen, opetukseen ja hallinnointiin olemassa olevien käyttösääntöjen mukaisesti. Yksityinen käyttö ei ole sallittu. Alueen ylläpitäjä on vastuussa omasta alueestaan. Wikin käyttö kaupalliseen toimintaan on kielletty, samoin kuin voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen vastainen toiminta.

...

tukimuoto tai kohderyhmä

tuki

wikin Wikin päivittäminen, varmuuskopiointi ja tekninen ylläpito

Tietotekniikkapalvelut

Space-alueen tilaaminen

Oppitupa, tilauslomake

Opettajien pedagoginen tuki ja koulutus

Opinto- ja opetuspalvelut,  Oppitupa

Opiskelijoiden tuki

Opinto- ja opetuspalvelut, Oppari

...