Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Sisällysluettelo

Table of Contents

 

Ohjeistus opiskelijoille

Jos olet opiskelija, löydät opiskelijoille suunnatun Zoom-ohjeistuksen täältä: https://kamu.uef.fi/student-book/zoom/

Tarvittavat ja suositellut asennukset

...