Child pages
 • Zoom käyttöohje / Zoom instructions

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Sisällysluettelo

Tarvittavat ja suositellut asennukset

Tilin luominen Zoom-järjestelmään ja Zoomin käyttöönotto

Zoom-mobiilisovelluksen käyttöönotto

Kokouksen tai opetustapahtuman perustaminen

Zoom-aktiviteetti Moodlessa

Kokoukseen osallistuminen

Kokouksen hallinnointi

Co-hostin nimeäminen

Kyselyn (poll) luominen

Zoom-tallenteiden sijainti ja jakaminen (vaatii kirjautumisen UEF-tunnuksilla)

Zoom-tallenteen teko opetustilassa

Zoom-kokouksen raportit (osallistujalistat)

Vinkkejä

Ohjemateriaaleja ja -videoita

Liittyvää sisältöä

Tarvittavat ja suositellut asennukset
Anchor
1
1

Tilin luominen Zoom-järjestelmään / kirjautuminen
Anchor
2
2

 1. Mikäli et ole vielä ladannut Zoom-työpöytäsovellusta, tee se seuraavaksi > Zoom Client for Meetings >Download-painike.
 2. Kirjaudu työpöytäsovellukseen klikkaamalla Sign in with SSO ja kirjoita Enter your company domain-kenttään uef (uef.zoom.us) ja paina Continue.
 3. Kirjaudu vielä  avautuvaan selainikkunaan O365-kirjautumisella.

Valitse kirjautumistavaksi Sign in with SSO.


Zoom-mobiilisovelluksen käyttöönotto
Anchor
3
3

Anchor
3
3

 • Lataa laitteellesi Play-kaupasta tai Apple Storesta ZOOM Cloud Meetings-sovellus.
 • Käynnistä sovellus ja klikkaa Sign in -painiketta.
 • Valitse SSO ja syötä uef (uef.zoom.us).
 • Kirjaudu O365-tunnuksilla vielä kertaalleen sisään.

Mobiilisovelluksen etusivu.Mobiilisovelluksen kirjautumissivu. Valitse SSO.SSO-kirjautumisen valittuasi syötä uef.

Kokouksen tai opetustapahtuman perustaminen
Anchor
4
4

 1. Voit perustaa kokouksen joko Zoomin työpöytäsovelluksen (Schedule) painikkeen tai Zoomin selainversiossa > Sign in > My meetings > Schedule a New Meeting-valikon kautta
 2. Määritä kokoukselle otsikko (Topic), alkuaika ja kesto.
 3. Työpöytäversiossa valitsemalla kalenteriksi Outlookin ja painamalla Schedule-painiketta, avautuu Outlookin työpöytäversio ja luomasi tapahtuma kalenterikutsuna. Voit kutsua muita osallistumaan kokoukseen lisäämällä heidät kalenterikutsun vastaanottajiksi tai jakamalla heille kokouksen linkin muuta reittiä

HUOM! Yhdellä hostilla voi olla kerrallaan vain yksi yhtäaikainen kokous käytössä.

Zoom-aktiviteetti Moodlessa
Anchor
5
5

Moodleen on lisätty Zoom meeting-aktiviteetti, joka mahdollistaa Zoom-kokousten luomisen ja kokoukseen liittymisen Moodle-kurssisi kautta. Voit määrittää Moodlen kautta kokoukselle nimen, kuvauksen, alkuajan, keston ja toistuvuuden.

Kokoukseen osallistuminen
Anchor
6
6

 • Pääset osallistumaan kokoukseen klikkaamalla kokouskutsussa luotua linkkiä
 • Asenna pyydettäessä Zoom-työkalu
 • Mobiililaite: Samoin kun työpöydällä, pääset osallistumaan kokoukseen joko klikkaamalla sinulle jaettua kokouslinkkiä, tai syöttämällä kokouksen ID-numeron

Kokouksen hallinnointi
Anchor
7
7

Zoomin kokousnäkymä.

Löydät Zoomin kokousnäkymän alalaidasta kokouksen hallinnointiin tarvittavia painikkeita:

 • Join Audio: Muuta ääniasetuksia. Lisäasetukset avautuvat painikkeen oikealla puolella olevasta nuolipainikkeesta. Voit valita täältä äänentoisto- ja tallennuslaitteet, testata ääntä yms.
 • Start Video: Avaa tai sulje mikrofoni, nuolipainikkeesta voit valita webbikameran ja muuttaa videoasetuksia
 • Invite: Kutsu osallistujia
 • Manage participants: Hallinnoi osallistujia. Voit poistaa osallistujilta äänen, nimetä heitä uudelleen jne.
 • Share: Jaa osallistujille työpöytääsi tai avoinna olevia ikkunoita
 • Chat: Osallistu keskusteluun
 • Record: Käynnistä kokouksen nauhoitus. Kokouset tallentuvat oletusarvoisesti omalle tietokoneellesi.
 • Breakout Rooms: Jaa painikkeella osallistujat erikokoisen ryhmiin automaattisesti tai manuaalisesti
 • End Meeting: Lopeta kokous


Co-Hostin nimeäminen
Anchor
8
8

Voit antaa kokouksen osallistujalle co-host-oikeuden. Co-hostilla on käytännössä samat hallinnointityökalut käytössä kuin kokouksen perustajalla (host). Co-hostaus sopii hyvin tilanteisiin, jossa halutaan jakauttaa kokouksen hallinnoinnin toimenpiteitä toiselle henkilölle, jolloin host tai host-tunnusta käyttävä voi keskittyä esiintymiseen. Voit määrittää co-hostin kokouksen aikana avamaalla Participants-näkymän, viemällä hiiren osallistujan nimen päälle, klikkaamalla More >-painiketta ja valitsemalla Make co-host.

Co-hostin valitseminen osallistujavalikosta.

Kyselyn (Poll) luominen
Anchor
9
9

Voit luoda kyselyitä joko Zoom-työpöydän kokousnäkymän kautta tai menemällä  UEFin Zoom-verkkosivuille, kirjautumalla sisään, siirtymällä My Meetings-valikkoon ja sieltä Personal Meeting Room-valikkoon. Sivun alalaidassa on listaus luomistasi kyselyistä, tai teksti "You have not created any poll yet." jos et ole niitä luonut. Klikkaamalla Add-painiketta, pääset luomaan uutta kyselyä.

Zoom-ikkuna kyselyä luotaessa.

Kun olet luonut kyselyn, voit julkaista sen kokouksessa klikkaamalla kokouksen aikana alareunan työkalupalkista Poll-painiketta. Valitse luomasi kysely, ja klikkaa Launch Polling.

Zoom-tallenteiden sijainti ja jakaminen
Anchor
10
10

Zoomilla tehdyt tallenteet tallentuvat nauhoittajan tietokoneelle. Tallenteet löytyvät oletuksena kansiosta C:\users\kayttajanimi\Documents\Zoom (tai This PC > Documents > Zoom). Tallenteet järjestyvät tähän Zoom-kansioon päivämäärän perusteella. Kokouksen oman kansion sisästä löydät zoom_0 nimisen tiedoston, joka sisältää koko kokouksen tallenteen. Voit viedä tämän tiedoston esimerkiksi UEFin mediapalveluun.


Zoom-kokouksen raportit (osallistujalistat)
Anchor
11
11

Voit tarkastella viimeisen 30 päivän kokoustesi osallistujalistoja Zoomin web-sivun Reports-sivulta (UEFin Zoom-verkkosivut > Sign in > Reports > Usage). Klikkaamalla listan kokouksen osallistujamäärää saat auki osallistujalistan jonka voit ladata CSV-muodossa omalle koneellesi. 

Esimerkki Zoom-kokouksen raportista, jossa näkyvät alkamis- ja päättymisaika, kesto ja osallistujien lukumäärä..


Vinkkejä
Anchor
12
12

 • Kokouskutsua luodessa määrittää Meeting Options-alta, onko osallistujat oletusarvoisesti mykistetty vai ei (Mute participants on entry)
 • Voit myös tallentaa kokouksesi chatin. Helpoiten tämä onnistuu navigoimalla UEFin Zoom-verkkosivustolle, kirjautumalla Sign in-painikkeella, siirtymällä  vasemmalta My Meeting Settings ja aktivoimalla Auto saving chats. Chatit tallentuvat tämän jälkeen automaattisesti Documents > Zoom-kansioon, eli samaan paikkaan tallenteen kanssa.
 • Lisää taustakuva tai -video: Klikkaa pienestä nuolesta videokameraikonin vieressä, valitse "Choose Virtual Background", klikkaa pienestä plussasta, ja etsi kuva tai video koneeltasi. (HUOM! Ei toimi kaikilla koneilla.)
 • Zoom-sessioista voi tehdä mallipohjia, jolloin esimerkiksi "pollit" siirtyvät uuteen sessioon, jonka luot.

Ohjemateriaaleja ja -videoita
Anchor
13
13


Liittyvää sisältöä


Table of contents

Required and recommended installations

Creating a UEF Zoom account and getting started

Zoom mobile app

Creating a meeting

Zoom-activity in Moodle

Joining a meeting

Managing a meeting

Co-hosting

Polls

Zoom recordings

Zoom-meeting Reports (Participant list)

Hints & tips

Video tutorials

Related topics

Required and recommended installations
Anchor
14
14

 • Zoom desktop app > Zoom Client for Meetings > Download.
  • ZOOM works best and most reliably when you use it via the desktop application.
 • You can also download Zoom Outlook Plugin if you want to be able to create Zoom meetings through Outlook desktop app. You can find this plugin from Software Center.

Creating a UEF Zoom account and getting started
Anchor
15
15

 1. If you have not yet downloaded the Zoom desktop application, please, do that next > Zoom Client for Meetings >Download.
 2. Log in to the desktop app by selecting Sign in with SSO option. Enter uef to the company domain field and press Continue.
 3. Your browser opens and asks you to type in your O365 Log in credentials.

Choose Sign in with SSO to log in.

Zoom mobile app
Anchor
16
16

 • You can download ZOOM Cloud Meetings app from Google Play or Apple Store.
 • Start the app and click Sign in.
 • Select SSO as your sign in option and add uef to the company domain field.
 • Sign in using your O365 account credentials (username@uef.fi).
  Zoom mobile app front page.The sign in page of the Zoom app. Choose SSO to sign in.After choosing SSO, type uef.

Creating a meeting
Anchor
17
17

 1. You can create a Zoom meeting by either selecting Schedule option, at the Zoom browser version > Sign in > My Meetings > Schedule a new Meeting or by using the Outlook Plugin.
 2. Add the required information (Topic), starting time and duration.
 3. If you're using the desktop app, select Outlook as the calendar option. This should open your meeting invitation on Outlook plugin. Either copy the participation link or add participants to send your meeting to.

NB! A single host can only have one concurrent Zoom meeting on at the same time, meaning that you can't create and run two meetings at the same time.

Zoom-activity in Moodle
Anchor
18
18

We have Zoom activity available in both Aducate and UEF Moodle. This is another way to create Zoom meetings. You can add this by changing your course to edit mode and adding Zoom activity.

Joining a meeting
Anchor
19
19

 • Computer: You can join a meeting simply by clicking the invitation link you've been given. 
 • When prompted, install Zoom app.
 • Mobile: You can join a Zoom meeting with your mobile phone by clicking the link and opening Zoom when requested.

Managing a meeting
Anchor
20
20

Zoom meeting window with toolbars.

During a meeting, you can manage the meeting using the buttons in the bottom toolbar. Some of these options include:

 • Join Audio: Add your audio device to the meeting. You can change the default audio settings by clicking the up arrow next to the button.
 • Start Video: Add your video device to the meeting.
 • Invite: Invite participants to the meeting.
 • Manage participants: See current participants. You can also change the host via this option.
 • Share: Share your device's screen
 • Chat: Chat with participants
 • Record: Record the current meeting
 • Breakout Rooms: Split the participants into smaller, separate Zoom rooms.
 • Leave Meeting: Leave the meeting without ending the meeting (As a host).
 • End Meeting: End the meeting for everyone.

Co-hosting
Anchor
21
21

You can give another participant co-host role. This allows the co-host to do the same host activities as you (the main host). This option is useful in cases where you have a lot of participants, and this allows you to give some of the management burden to the co-host.

Choosing the co-host from the participants list.

Polls
Anchor
22
22

You can create Polls by clicking the Polls option from the toolbar. This opens your meeting to your browser where you can create multiple choice question sets. Once they've been created on the browser, you can turn on your created polls, share them to the participants, close the polling and share the results.

Zoom window while creating a poll.


Zoom recordings
Anchor
23
23

By default, Zoom meetings can be recorded on the computer you're participating or hosting the meeting with. The default path where your local recordings will be saved to is: C:\users\username\Documents\Zoom

These recordings are saved as an mp4-file (zoom_0, zoom_1 etc. .mp4). You can share these to your students by uploading the mp4 file on your prefered media platform (Planet e-stream, Youtube, Microsoft Streams).

Zoom-meeting Reports (Participant list)
Anchor
24
24

You can check the participant reports of your past month's meetings from Zoom web's Reports page (UEF's Zoom website > Sign In > Reports > Usage). By clicking the meeting's participant number the report will be opened and can be downloaded to your computer in CSV-format.


An example of a Zoom meeting report that shows the start and end time, duration, and number of participants.

Hints & tips
Anchor
25
25

 • When you're creating a meeting, you can automatically mute participants by selecting "Mute participants on entry"-option
 • You can also save your meeting's chat logs as a text file. You can access this setting by navigating to UEF's Zoom website, signing in, going to My Meeting Settings and enabling Auto saving chats. The chats will be saved in the same directory as the Meeting recordings.
 • Background image or video: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/210707503-Virtual-Background

Video tutorials
Anchor
26
26


Related topics