Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

UEF-wikiin tehdään versiopäivitys aikaisintaan heinäkuussa 2019 – tarkempi ajankohta ei ole vielä tiedossa. Versiopäivityksen yhteydessä luovutaan omista, suomenkielisistä ohjeista, ja jatkossa käytössä ovat palveluntarjoajan englanninkieliset ohjeet.