Child pages
 • Saavutettavuusseloste / Accessibility statement Home

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Accessibility Statement

 

Saavutettavuusseloste

Itä-Suomen yliopisto haluaa taata verkkosivustojensa saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Itä-Suomen yliopiston Wikiä (Atlassian Confluence), joka on otettu käyttöön 20.6.2007. Tarkastelun kohteena on palvelun yleiset, kaikille avoimet käyttöliittymät. Palvelu sisältää yhteisesti tuettuja sisältäjä, joiden saavutettavuudesta vastaa sivuston omistajat ja sisällöntuottajat (käyttäjät). Selosteen tiedot perustuvat itsearviointiin.

Seloste on laadittu 18.9.2020

Saavutettavuuden tila

Wiki-palvelu (vs. 5.4.4.) täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain (WGAC 2.1., A&AA). Palvelu tullaan päivittämään syksyn 2020 aikana uuteen versioon, jossa saavutettavuutta on parannettu. Järjestämme saavutettavuuskoulutuksia sisällöntuottajille.

Wiki-palvelu perustuvat kolmannen osapuolen kehittämiin ohjelmistoihin, joiden saavutettavuudesta huolehtii ensisijaisesti tuotteiden kehittäjät (Atlassian, Microsoft). 

Lisätietoja tuotteiden saavutettavuudesta löytyy alla olevista linkeistä:

Ei-saavutettava sisältö

Wikipalvelussa on sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin:

 • Opetuksessa rajatussa ryhmässä määräaikaisesti käytettäviä sisältöjä.
 • Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palveluissa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia.
 • Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018.
 • Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle servicedesk@uefylläpitäjälle servicedesk@uef.fi. Palautteen nopeampaa käsittelyä varten kirjoita otsikoksi Saavutettavuuspalaute Wikistä. Muista mainita palvelun sivu (URL), jota ilmoituksesi koskee. Vastauksessa voi mennä 14 päivää.


Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla saavutettavuusvaatimukset.fi kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Jos kysymys ei ole järjestelmän vaan materiaalin saavutettavuudesta, niin ota yhteyttä kurssin opettajaan.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Panel
borderColorblack
bgColor#f2f2f2
borderWidth1
borderStylesolid
Column
width60%

Accessibility Statement

The University of Eastern Finland wishes to guarantee the accessibility of its websites in accordance with the law about digital services (306/2019) (in Finnish).

This accessibility statement applies to the University of Eastern Finland wiki (Atlassian Confluence), which was first published on the 20th June 2007. The subjects for the assessment are the common, open access interfaces of the service. The service includes collectively supported content, the accessibility of which the website owners and content providers (users) are responsible for.

This accessibility statement was drawn up on the 18th September 2020. The accessibility has been assessed through self-assessment.

Status of Accessibility of the Digital Service

The wiki service (v 5.4.4.) partially conforms to the accessibility criteria (WGAC 2.1., A&AA). The service will be updated to a newer, more accessible version in Autumn 2020.  Accessibility trainings will be organised for the content providers.

The wiki service is based on software developed by third parties, the accessibility of which the product developers (Atlassian, Microsoft) are primarily responsible for.

For more information on the accessibility of the products, please see the links below:

Non-accessible Content of the Digital Service

The wiki includes content that is not accounted for in the legislation:

 • Content used in teaching by fixed groups within a set period of time.
 • Content published by users or other outside operators, which is not produced, financed or maintained by the service provider.
 • Office program files (e.g. doc, pdf) that have been published before the 23rd September 2018.
 • Video or audio recordings that have been published before the 23rd September 2020.

Did you notice accessibility deficiencies in our digital service?

If you observe accessibility deficiencies on the website, please first contact us, the website administrators at servicedesk@uef.fi. In order to hasten our feedback processing, please write Wiki Accessibility Feedback in the subject line. Please remember to mention the service page (URL) that your notice applies to. It may take up to 14 days for us to reply.

In case you are dissatisfied with the reply or you did not receive a reply within 14 days, you may give feedback to the Regional State Administrative Agency of Southern Finland. You will find detailed information about making a complaint and how it is dealt with on the website of the Regional State Administrative Agency of Southern Finland (in Finnish).

In case your feedback concerns the accessibility of materials and not the system, please contact the teacher responsible for the course.

The Regional State Administrative Agency of Southern Finland

The unit for supervising accessibility

saavutettavuus@avi.fi

phone 0295 016 000 (switchboard)