Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aluekohtaiset asetukset -välilehdellä voidaan valita Windowsin oletusarvona käyttämä maa. Asetukset vaikuttavat useissa Windows-sovelluksissa siihen, missä muodossa lukuarvot esitetään (esimerkiksi 1,000,000.00 vai 1 000 000,00), miten aika (6:34 PM vai 18.34) ja päivämäärä (22/4/05 vai 22.44.2005) esitetään ja mitä valuutan esitysmuotoa käytetään.

Maa, jonka oletuksia käytetään edellä mainittujen asioiden ilmaisemiseen voidaan muuttaa välilehden yläosassa olevasta luetteloruudusta.
Painikkeella Mukauta… (Customize…) voidaan muuttaa numeroiden, rahayksikön, ajan ja päivämäärän esittämiseen liittyviä ominaisuuksia.

Suomen oletusasetukset ovat:

Luku: 123 456 789,00
Tuhansien, miljoonien jne. erotin: välilyönti
Desimaalien erotin: , (pilkku)
Desimaalien määrä: kaksi
Desimaalilukua edeltävä nolla on näkyvissä, esimerkiksi: 0,98
Mittajärjestelmä: metrijärjestelmä