Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Näppäimistön asetusten määrittäminen

Microsoft on erottanut Windows XP:ssä näppäimistön asetukset kieliasetuksista.

Ohjauspaneelin | Control Panel  Näppäimistö |Keyboard -asetusten avulla säädellään mm. näppäimistön toistonopeutta ja kohdistimen vilkkumisnopeutta.

Näppäimistö-ikkunassa on kaksi välilehteä:

Nopeus |Speed -välilehti sisältää tärkeimmät näppäimistön asetukset:
Toistoviive (Repeat delay) -asetuksella voidaan määrittää näppäimistön odotusaika, ennen kuin pohjaan painettua näppäintä aletaan toistaa. Jos tämä arvo on liian pieni, voidaan joutua poistamaan liiallisia toistoja.
Toistonopeus (Repeat Rate) -asetuksella valitaan, kuinka nopeasti merkkejä toistetaan. Jos nopeus on pieni, näppäinten toistoa on helpompi hallita. Välilehdellä on testialue, jota voidaan käyttää näiden kahden asetuksen testaamiseen.
Kohdistimen vilkuntanopeus (Cursor blink rate) -asetuksella valitaan, miten nopeasti kohdistin vilkkuu.