Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ohjelmien käytön perusteet

Windows-käyttöjärjestelmä tarjoaa sovellusohjelmille monia peruspalveluja. Näitä ovat mm. tallentaminen, avaaminen, tulostaminen ja tiedonsiirto ohjelmasta toiseen. Nämä toiminnot ovat lähes samanlaisia ohjelmasta riippumatta. Monissa ohjelmissa jopa avautuvat valintaikkunat ovat samannäköisiä. Tässä luvussa käsitellään lyhyesti ohjelmille yhteisiä perustoimintoja.