Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Oikean tiedon löytäminen tietokoneelta on tärkeää ja sitä hallitaan Resurssienhallinnan (Windows Explorer) ikkunan kautta. Jotta kaikki tallennettava tieto voitaisiin pitää järjestyksessä, on käytettävä jotakin menetelmää, jolla tieto on löydettävissä ja tiedon eri versiot palautettavissa.