Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Perinteisesti opettaja arvioi opiskelijan oppimista. Arvioinnilla hän selvittää esimerkiksi oppijan lähtötason tietoja ja taitoja. Opettaja voi myös arvioida opiskelijan asenteita ja motivaatiota oppimiseen ennen kurssin alkua. Kurssin lopulla opettaja arvioi opiskelijan osaamista tavoitteisiin nähden. Lähtötason tietoja ja osaamista voi arvioida myös opiskelija itse opettajan tekemän esikyselyn tai testin avulla. Kurssin aikana opettaja voi myös pyytää opiskelijoita tekemään vertaisarviointia oppimisestaan ja osaamisestaan.

Kurssin aikana opettaja voi arvioida myös vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä tai opiskelijalta toisille opiskelijoille. Sen lisäksi opettaja voi pyytää opiskelijoita arvioimaan vuorovaikutuksen onnistumista.

Opettaja arvioi itse oppimisprosessia sekä opetusta, mutta hän voi myös pyytää opiskelijoita arvioimaan niitä saadakseen laajemman kuvan esimerkiksi materiaalin toimivuudesta ja oppimistehtävien sopivuudesta sisältöihin.

Yksikkö tai osasto suorittaa myös koulutuskokonaisuuden arviointia, kurssin onnistumista, opiskelijoiden tyytyväisyyttä opetuksen suhteen ja käyttää tätä tietoa opetussuunnitelmien, koulutusten sekä opetuksen kehittämiseen.

Alla olevaan taulukkoon on koottu yhteen pääasialliset arviointikohteet ja niiden arvioijat sekä minkä tyyppistä arviointitapaa voidaan käyttää.

Mitä arvioidaan?

Kuka arvioi?

oppiminen ja osaaminen (lähtötaso, tiedot & taidot

 • yksilöarviointi
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • ryhmäarviointi
 • opettaja
 • opiskelijat
 • opiskelijat
 • opettaja, opiskelijat

vuorovaikutus

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • ryhmäarviointi
 • opettaja
 • opiskelijat
 • opettaja, opiskelijat

oppimisprosessi

 • yksilöarviointi
 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • ryhmäarvioint
 • opettaja
 • opiskelijat, opettaja
 • opiskelijat, vertaisopettajat
 • opettaja

opetus

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • ryhmäarviointi
 • opettaja
 • vertaisopettajat
 • opiskelijat

kurssin toteutus

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi
 • opiskelijat
 • opettaja
 • vertaisopettajat, hallinto |

  koulutuskokonaisuus

 • itsearviointi
 • vertaisarviointi | * opettaja
 • yksikkö, hallinto |
  Pohdittavaa1. Kuka arvioi, mitä ja ketä arvioidaan?
  2. Milloin arviointia suoritetaan?
  3. Mitä kerätyllä arviointitiedolla tehdään?
  4. Miten arviointitieto auttaa opetuksen ja oppimisen kehittämisessä?

LähteetWulff, A. 2003. Oppimisen arviointi verkossa. Kursimateriaali 18.2.2003 http://www.edu.fi/itsearviointi/suomi/
http://verkkoluotsi.chydenius.fi/salatutsivut/pedagoginen/arvinointi/kohteet.html

Lisämateriaalia:
Berg, I. van den, Pilot, A. & Admiraal, W. (2003). Peer assessment in university teaching. An exploration of useful designs. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Hamburg, 17-20 September 2003.
Bostock, S. (2000). Student Peer Assessment.
Kalliala, E. 2002. Verkko-opettamisen käsikirja. FinnLectura:Helsinki.
Wilson, S. (2002). Comparing peer, self and tutor assessment in a course for university teaching staff. Paper presented at the Learning Communities and Assessment Cultures Conference organised by the EARLI Special Interest Group on Assessment and Evaluation, University of Northumbria, 28-30 August 2002.