Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuinka ohjeistaa opiskelijoita käsitekarttatekniikkaan?

1) Opettajan kannattaa ensin lukea opiskelijoiden kanssa jokin selkeä käsitekartta, jossa on selvät käsitteet ja vaihtelevat linkkisanat käsitteiden välissä.

2) Mieti jostakin aiheesta peruskäsitteet esim. "tulivuoren purkaus"

3) Tee luettelo keskeisimmistä käsitteistä (noin 10-20 käsitettä)

4) Järjestä käsitteet sen suhteen, miten tärkeitä ne ovat tarkoituksiisi

5) Kehystä käsitteet ja sijoita paperille siten, että käsitteiden väliset suhteet tulevat selviksi.

6) Käytä nuolia kuvaamaan miten eri käsitteet ajattelussasi liittyvät toisiinsa Mikäli yrität ilmaista kaikki yhteydet käsitteiden välillä, kartasta tulee usein sotkuinen. Ideana on kuitenkin osoittaa vain olennaiset yhteydet ja korostaa niitä.

7) Hyvässä käsitekartassa jokainen kahden käsitteen ja niitä yhdistävät linkkisanat muodostavat maailmaa koskevan väitteen (proposition), joka voi olla tosi tai epätosi, uskottava tai epäuskottava, todennäköinen tai epätodennäköinen.

Lähde

Åhlberg, M. 1990. Opetuksen ja oppimisen evaluaatio. Pieni käsikirja opettajille ja tutkijoille. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita. Joensuun yliopisto. Joensuu.