Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pohdittavaa

Ohessa on oppimistehtäviä joita voi käyttää minkä tahansa oppimisen arviointimenetelmän tarkasteluun:

- Miten voisit hyödyntää omassa opetuksessasi tarkastelemaasi oppimisen arviointimenetelmää?

- Mitkä ovat mielestäsi tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmän käytön heikkoudet ja vahvuudet?

- Millaisia kokemuksia sinulla on tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmän käytöstä oppimisen arviointimenetelminä?

- Millaisten asioiden/ kohteiden arviointiin tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmä mielestäsi parhaiten soveltuu?

- Miten opiskelija on otettu huomioon tässä tarkastelemassasi arviointimenetelmässä? Miten opiskelija voi vaikuttaa oppimisen arviointiin? Onko sillä merkitystä?

- Miten voit hyödyntää tietoverkkoja käyttäessäsi tarkastelemaasi oppimisen arviointimenetelmää arviointikeinona?

- Millaiset voisivat olla arviointikriteerit käyttäessäsi tarkastelemaasi oppimisen arviointimenetelmää?

- Millaista / mitä opiskelijan oppimista voisit arvioida tarkastelemalla oppimisen arviointimenetelmällä? Mitä tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmä opettaa?

- Mitä oppimisnäkemystä tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmä mielestäsi edustaa?

- Missä opintojakson/opintojen vaiheessa tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmänä voisi olla tarkoituksenmukaisin?

- Valitse jokin kurssi tai sen osa, johon tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmä sopii. Miten toteuttaisit arviointimenetelmän käytön käytännössä?

- Mitä tulee ottaa huomioon ennen tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmän käyttöönottoa?

- Pohdi tarkastelemasi oppimisen arviointimenetelmän yhteydessä käytettyjä oppimisen arvioinnin kriteerejä. Mitä arvioinnissa tulee ottaa huomioon?