Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tietojenkäsittelytieteen laitoksen Wiki muodostaa laitoksen virallisia www-sivuja täydentävän osuuden, jossa on laitoksen hallinnollisia asioita, opintoihin liittyviä asioita sekä henkilöiden ja kurssien kotisivuja.
School of Computing Wiki is additional part of official web-pages and includes administrative pages, study pages and homepages for people and courses
 Navigate space

 
 
  • No labels