E-oppimisen tukipalvelut, Itä-Suomen yliopisto: oppitupa(at)uef.fi (http://www2.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut/oppitupa1)


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mihin verkkoyhteisöjä voi käyttää? Mitä etuja?

Esimerkki sosiaalisten verkkoyhteisöjen hyödyntämisestä

 • Barack Obaman verkkoyhteisöt vuoden 2008 vaalikampanjassa:
  • YouTube
  • Facebook
  • Flickr
  • Twitter
  • Digg
  • Linkedin
  • MySpace
  • Blogi

--> työväline, jolla suora yhteys tavallisiin kansalaisiin

Työryhmät

 • Palaverit
 • Tutustuminen
 • Mindmapping
 • Kokousten valmistelu

Opetus

 • Opetuskäyttöön verkkoyhteisöjen mahdollisuudet ovat suuret
 • Vuorovaikutuksen tehostajana
 • Prosessin eteenpäin vieminen yhteistyössä
 • Tiedon jako, luonti ja analysointi
 • Avoimuus luo suuremmat mahdollisuudet löytää uusia näkökulmia
 • Prosessihistorian tallentuminen

Tutkimus

 • Tutkimusryhmän yhteisö
 • Mahdollisuus kv-yhteistyöhön
 • Helppo ottaa mukaan uusia jäseniä, helppo tulla ja mennä tarpeen mukaan

Muuta

 • Opiskelijat tottuneet käyttämään, kynnys mennä esimerkiksi Facebookiin on pieni.
 • Tehokas viestintä kaikille tai tietylle ryhmälle.
 • Kannattaa käyttää tapahtumien ja seminaarien verkkofoorumina: voidaan jakaa materiaalia sekä antaa osallistujille mahdollisuus keskustella => dokumentointi
 • Samoja yhteisöjä voi hyödyntää myös opintojen päätyttyä, kun oppilaitoksen resurssit eivät enää ole käytössä => Alumnitoiminta
 • Opettajat ajattelevat, että kaikki nuoret ovat netissä, mutta näin ei välttämättä ole; esimerkiksi opettajaopiskelijoilla verkkoyhteisöt kuuluvat niin tiukasti vapaa-aikaan, että niitä ei ehkä osata hyödyntää omassa opetuksessa.
 • Toisaalta: YouTube osaksi opetusta => voi alentaa opiskelijan kynnystä tutustua opiskeltavaan asiaan (esim. kielten opiskelu YouTube-materiaalien avulla).
 • Organisaation “ilmainen” markkinointikanava

Tule mukaan täydentämään helmiämme!

Puuttuuko tästä helmestä jotakin tärkeää ja merkityksellistä? Kommentoi helmeä Add comment -linkin kautta, ja auta meitä täydentämään helminauhaamme!

Lisätietoja: Taina Rytkönen-Suontausta (@uef.fi)