E-oppimisen tukipalvelut, Itä-Suomen yliopisto: oppitupa(at)uef.fi (http://www2.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut/oppitupa1)


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa

Moodle on oppimisalusta, jonka avulla voidaan rakentaa oppimis- ja työskentely-ympäristöjä verkossa. Itä-Suomen yliopistossa Moodlen käyttöä hallinnoi opinto- ja opetuspalvelut.

Moodle soveltuu hyvinkin erilaisille käyttäjäryhmille ja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Moodlen avulla voidaan julkaista valmiita kursseja ja sivustoja Internetissä. Moodlen sisältämät ominaisuudet mahdollistavat muun muassa yhteisöllisen sisällöntuotannon, interaktiivisen osallistumisen ja materiaalin jakamisen.

Verkossa tapahtuvaan viestintään ja vuorovaikutukseen välineinä Moodlessa ovat keskustelualue eli Foorumi ja reaaliaikaiseen keskusteluun Chat. Yhteisöllisen sisällöntuotannon välineenä Moodlessa on wiki-työkalu, joka mahdollistaa tekstitiedostojen tuottamisen eri osallistujien yhteistyönä. Moodlen työkalupalettiin kuuluvat myös erilaiset monivalinta-, palautus- ja tutkimustehtävätyökalut. Lisäksi muita työkaluja ovat mm. sanasto- ja kirjatyökalut.

Moodleen voidaan tuoda tiedostoja joko ympäristön ulkopuolelta tai aineisto voidaan laatia ympäristössä itsessään Moodlen omalla HTML-editorilla. Ympäristöön voidaan tuoda esim. teksti-, kuva- ja äänitiedostoja, pdf- ja HTML-tiedostoja, linkkejä sekä valmiita ohjelmia. Moodle tukee yleisimpiä tiedostoformaatteja.

Kurssinäkymä on muokattavissa erilaisten sivupohjien avulla. Opettaja voi hallinnoida opiskelijanäkymää piilottamalla tai näyttämällä haluamansa kohteet.

Moodle on kehitetty Australiassa vuonna 2002 verkkopohjaiseksi oppimisalustaksi osana Martin Dougiamasin tohtorinväitöstyötä. Julkaisun jälkeen Moodle on saanut laajan suosion korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppimisympäristönä.

Moodlen pedagoginen lähestymistapa perustuu sosiaalisen tiedonrakentumisen teoriaan. Siksi Moodle on sopiva opiskelukokonaisuuksiin, joissa opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja opettajan kanssa.

Monet kurssit sisältävät tietyn määrän opiskelumateriaalia. Oppimisaihiot säästävät opetuskustannuksissa, parantavat opetuksen laatua, helpottavat opettajien työtä, tarjoavat personoidun oppimiskokemuksen sekä mahdollistavat oppimisen ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssin opiskelumateriaali voi sisältää tekstiä, kuvia, ääntä, videoita tai yhdistelmän näitä kaikkea. Aineistolla on myös eri tyyppejä, jotka määrittelevät miten sisältö syötetään. Tyypit ovat teksti, HTML, ohjelma, tiedosto, viittaus, www-linkki, web-sivu ja wiki-teksti.

Moodlessa on neljäntasoisia käyttäjiä:

  • administrator eli ylläpitäjä, joka hallitsee ympäristön käyttöä
  • opettaja, jolla on oikeus muokata kurssin asetuksia
  • opiskelija, jolla on oikeus osallistua kurssille kirjautuneena
  • vierailija, joka voi osallistua kurssille ilman kirjautumista

Moodle oppimisympäristönä

Moodle on verkko-oppimisympäristö eli LMS (Learning Management System). Oppimisympäristöajattelun tavoitteena on sitoa oppiminen oppilaitoksen ulkopuolella kiinteästi opetussuunnitelmiin, monipuolistaa opetusta ja hyödyntää oppimisympäristöjä siten, että ne tukevat oppimista myös oppilaitosten fyysisen toimintaympäristön ulkopuolella.

Monet harjoitustehtävät, kuten kirjalliset raportit, voidaan palauttaa Moodlen kautta. Opettaja voi myös arvioida tehtävät suoraan Moodlessa, ja opiskelija voi tarkastella omia arvosanoja Moodlen kautta. Pedagogisesti verkko-oppimisympäristöjen käyttäminen voi olla alussa vaikeaa, sillä suoraan luokkahuoneopetusta siihen ei voi siirtää. Ymmärtämällä alustojen edut ja erityisominaisuudet, se voi tukea monipuolisuudellaan opetusta erinomaisesti.

Moodle ryhmän työskentely-ympäristönä

Moodlea voidaan käyttää myös organisaation tiimin tai toiminnallisen ryhmän sisäiseen keskusteluun ja tiedottamiseen, tehtävien tekemiseen ja toiminnanohjaukseen. Moodle on käytössä ryhmätyöohjelmistona monissa organisaatioissa ja projekteissa, joissa toiminta on prosessinomaista ja päämäärään tähtäävää.

Moodle on myös sosiaalisen median palvelu

Moodle järjestelmänä on myös yksi esimerkki sosiaalisen median palvelusta. Onhan siinä jo valmmiiksi integroituneena keskustelualueet, ryhmäytymistoiminnot, tekstichat ja wiki.

Lisätietoa