E-oppimisen tukipalvelut, Itä-Suomen yliopisto: oppitupa(at)uef.fi (http://www2.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut/oppitupa1)


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tämän sivun linkit on tarkistettu, mutta kaikkea sisältöä ei ole käyty läpi ja niiden ajankohtaisuus voi vaihdella.

Taustaa

Verkko-opetusta on perinteisesti toteutettu videoluentoina, jossa välitetään luennoitsijan kuva ja ääni välitetään samanaikaisessti (broadcast)- tai eriaikaisesti (on-demand) laajalle kuulijakunnalle. Video-opetus on tyypillisesti yksisuuntaista ja osallistujien osallistuvuus on hyvin rajoitettua. Luentotallennusjärjestelmät ovat puolestaan erityissovelluksia, joiden päämääränä on tukea etäoppimista ja jotka parhaimmillaan tukevat luentojen automaattista tallentamista ja välittämistä osallistujille. Luentotallennusjärjestelmien erityispiirteenä on mahdollisuus välittää kuvan ja äänen lisäksi luentomateriaalia, joka liitetään tallenteeseen joko tietokoneen näytöltä, dokumenttikamerasta tai älytaululta, ja tallenne voidaan automaattisesti siirtää oppimisympäristöön. Järjestelmät ovat automatisoituja, ne voidaan ajastaa etukäteen ja teknologia voidaan sulauttaa luentotilaan, jolloin se ei parhaimmillaan edellytä opettajalta mitään erityistaitoja.

Luentotallenteet tuovat uusia näkökulmia opetukseen ja e-oppimiseen. Luentotallenteet mahdollistavat samanaikaisen (broadcast) tai eriaikaisen (on demand) työskentelyn, luokkahuone tai online-tilanteet sekä etukäteen strukturoitua tai tarveperustaista, ongelmakeskeistä oppimista.

Case 1: Cisco-videoneuvottelujärjestelmä ja tallennuspalvelin luentotallentimena

Itä-Suomen yliopiston opinto- ja opetuspalvelujen yksikkö on toteuttanut luentotallennusjärjestelmän Cisco-järjestelmällä. Kaiken kaikkiaan kolmella kampuksella on noin 60 laitetta. Ne on pääosin asennettu luentosaleihin kiinteinä asennuksina. Itä-Suomen yliopisto ottaa käyttöön hd-tasoisen Cisco-tallennuspalvelimen, jonka avulla voidaan tallentaa esimerkiksi luentoja, opetustilanteita ja väitöstilaisuuksia.

Lisätietoja tekniikasta kiinnostuneille (htm)

Case 2: Echo360-luentotallennusjärjestelmä

Echo360 on oppilaitosten luentonauhoitusjärjestelmien kehittämiseen erikoistunut yritys. Echo360-järjestelmiä on käytössä kaikkialla maailmassa, nyt myös Suomessa. Ohjelmistolla on suomalainen edustaja, IlonaIT Oy, joka tarjoaa ylläpito- ja käyttäjätukea suomenkielisenä.

Echo360-järjestelmän perusajatuksena on automaattinen luentojen ajastus, nauhoitus, prosessointi ja jakelu. Echo360 voidaan integroida olemassa oleviin verkko-oppimisalustoihin, kuten Moodleen ja Blackboardiin. Echo360 tuottaa standardoituja tiedostoformaatteja (Flash, MP3 ja M4V), ja niitä voi jakaa eri tavoin: oppimisalustan kautta, RSS-syötteenä tai sähköpostilistana. Echo360 sisältää myös monipuoliset raportointityökalut. Suomessa Echo360-käyttäjiä ovat muun muassa Diakonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu sekä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin Salpauksen yksikkö.

Kehitystyö Savonlinnassa

Ennen Itä-Suomen yliopiston syntyä Joensuun yliopiston Savonlinnan koulutus- ja kehittämiskeskuksessa (SKK) kehitettiin räätälöityjä verkkovideon välitys- ja tallennusjärjestelmiä vuodesta 2003 alkaen, ja kehitystyö jatkuu nyt Aducatessa. Kehitystyön tavoitteina on ollut suunnitella pitkälle automatisoituja Tilavirta-luokkatilaratkaisuja, jotka ovat opettajalle toiminnallisesti läpinäkyviä. Kehitystyön myötä eri puolille Suomea on syntynyt viisi laajaa installaatiota, joista laajin on valtakunnallisen Isoverstas-yhteisön lähes 100 luokkatilaan toteutettu tallennusratkaisu.

Tilavirta-verkkovideojärjestelmien tavoitteena on kehittää asiakasorganisaation opetusta ja tallentaa opetustilanteita myös tutkimuksen käyttöön. Erityisesti opetusharjoittelun observointiin ja opetusmenetelmien arviointiin suunnitellut tilaratkaisut ovat olleet tehokkaassa käytössä Savonlinnan kampuksen opettajankoulutuksessa. Kampuksen luokkatiloista on mahdollisuus välittää video-opetusta verkon välityksellä sekä reaalitiloihin että Second Lifen kaltaisiin virtuaalimaailmoihin.

Luentotallennusjärjestelmän mahdollisuudet Itä-Suomen yliopistossa

Joensuun ja Kuopion yliopistot ovat yhdistyneet Itä-Suomen yliopistoksi. Samalla sen yksiköt, kuten koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate, toimivat maantieteellisesti laajalla alueella. Itä-Suomen yliopiston opetukseen haetaan synergiaetuja ja tavoitettavuutta verkkoteknologioita hyödyntäen.

Verkkovideoratkaisujen avulla on mahdollista välittää luentoja ja tilaisuuksia laadukkaasti ja varmatoimisesti esimerkiksi perus- ja jatko-opiskelijoille, yrityskumppaneille tai perus- ja täydennyskoulutuksen opiskelijoille maantieteellisestä sijainnista riippumatta. Se luo myös pedagogista demokratiaa kampusten kesken sekä tukee ekologisuutta ja kestävää kehitystä. Opettajat voivat opettaa paikallisesti, mutta opetusta voidaan silti toteuttaa globaalisti.

Echo360

Vuonna 2008 SKK kartoitti kaupalliset verkkovideoratkaisut. Laajentuvassa toimintakentässä on tärkeää luoda toimiva yhteistyöverkosto toteuttamaan yhä monipuolistuvia verkkovideototeutuksia. Toimittajia kartoitettiin Suomesta ja kansainvälisiltä markkinoilta. Tutkittavana oli sekä avoimen lähdekoodin ratkaisuja että kaupallisia rautapohjaisia tallennusjärjestelmiä.

Selvityksen tuloksena pilotoitavaksi valittiin Echo360-järjestelmä, joka on monipuolinen ja helposti automatisoitava tallennusjärjestelmä. Flash-muotoisia tallenteita voi katsoa millä tahansa tietokoneella. Opetuksen voi ladata kuunneltavaksi myös mp3-soittimella.

Echo360 integroituu erinomaisesti Tilavirta-teknologioilla toteutettuihin tilaratkaisuihin. Tiloista voidaan opettaa reaaliaikaisesti useisiin eri kanaviin kuten ACP-verkkokokoukseen tai Second Life -virtuaalimaailmaan. Samalla tallennukset voidaan automatisoida siten, että liikeohjautuvilta kameroilta tuleva kuva- ja äänisignaali liitetään tietokoneella tai älytaululla esitettävään materiaaliin.

Olemme saaneet erinomaisia kokemuksia Echo360-järjestelmän käytöstä luento- ja seminaaritilaisuuksien tallentamisessa. Oppiminen eri maailmoissa -seminaarin tallenteisiin voi tutustua osoitteessa http://toisessamaailmassa.fi/

Tekninen toteutus

Teknisesti Echo360-järjestelmä on toteutettu sulaututetulla palvelimella, joka tallentaa laitteelle kytketyt video-, audio- ja VGA-signaalit. Palvelimen tallennus voidaan automatisoida kalenterinäkymän avulla ajastettuna tai ad hoc -tallennuksena suoraan tallenninta ohjaten. Savonlinnan kampuksen tilassa A118 tutkitaan myös kuvauksen automatisointia liittämällä kameran ptz-ohjaukseen älykäs kuvantunnistusjärjestelmä, joka ohjaa kameran suuntausta luennoitsijan liikkeen mukaan.

Valmiit tallenteet siirretään käsiteltäväksi mediapalvelimelle, jotka voivat jakaa koodauskuormaa useiden palvelimien kesken. Samasta tallenteesta voidaan tehdä useita versioita käyttötarkoituksen, päätelaitteen ja yhteystyypin mukaan. Tallenteet voidaan välittää nettipäätteeseen -- katselu vaatii ainoastaan selaimen ja flash-laajennuksen asennuksen koneelle. MP3-tallenteita voidaan kuunnella sille tarkoitetuilla päätelaitteilla ja tallenteita voi myös siirtää yleisimpiin oppimisympäristöihin.

Esimerkkejä

Echo360-tallennusjärjestelmän käyttöönotto on edennyt testitallennuksista tuotantokäyttöön. Seuraavissa skenaarioissa havainnollistetaan tallennusjärjestelmän toimivuutta erilaisissa tilanteissa.

Seminaariesitykset

  • Savonlinnassa järjestettiin elokuussa 2009 Internetin virtuaalimaailmoihin ja niiden opetuskäyttöön keskittynyt Oppiminen eri maailmoissa -seminaari. Tallenteita on katsottavissa seminaarin ohjelmasivulla, klikkaamalla esityksen otsikkoa. Seminaari sai erittäin hyvää palautetta sekä osallistuneilta, että seminaaria jälkikäteen tallenteina katsoneilta. Virtukampus-hankkeessa on tallennettu myös Savonia-ammattikorkeakoulun Iisalmen toimipisteen seminaari.

Opiskelun, työryhmätöiden ja alustusten tallennus

  • Virtukampus-hankkeen toimintaympäristön kehittämisen käynnistämiseen liittyvä työtapaaminen järjestettiin Savonlinnan kampuksella 25.3.2009. Päivien alustukset tallennettiin myöhempää tarvetta varten ja myös ryhmätöiden tulokset tallennettiin ja niihin voitiin palata tarkemmin myöhemmin osana toimintaympäristön kehittämisprosessia. Myös estyneet osallistujat pystyivät ottamaan kantaa ideapäivien tuloksiin.

Studia Generalia -luennot

  • Matti Uusitupa avasi Savonlinnan kampuksen Studia Generalia -sarjan luennollaan Itä-Suomen yliopistosta ja kansallisesta innovaatiojärjestelmästä. Tallenteet on jaettu verkkosivuilla katsottavaksi.