E-oppimisen tukipalvelut, Itä-Suomen yliopisto: oppitupa(at)uef.fi (http://www2.uef.fi/fi/opinto-ja-opetuspalvelut/oppitupa1)


Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisältö

Tule mukaan täydentämään helmiämme!

Puuttuuko tästä osiosta jotakin tärkeää ja merkityksellistä? Kommentoi helmeä Add comment -linkin kautta, ja auta meitä täydentämään helminauhaamme!

Lisätietoja: Taina Rytkönen-Suontausta (@uef.fi)

Page: Miten hyödynnän etäteknologioita koulutussuunnittelussa? Page: Millainen on toimiva sosiaalisen median koulutusmalli? Page: Miten rakennat opinnäytetyötä sosiaalisessa mediassa? Page: Miten opiskelijoiden oppimistehtäviin saadaan laatua? Page: Miten opiskelijoiden verkko-opiskelun taidot kehittyvät? Page: Miksi opiskelijan on hyvä omistaa opinnäytetyöprosessinsa? Page: Miten opettaja ottaa sosiaalisen median haltuun? Page: Miten mikroblogeja voi hyödyntää opetuksessa ja oppimisessa? Page: Millaisia esimerkkejä verkossa on oppimateriaaleista? Page: Mitä ehtoja sinun tulee huomioida, kun käytät sosiaalista mediaa opetuksessa? Page: Mitä on sulautuva ohjaus (Blended Counselling)? Page: Miten otan vuorovaikutuksen haltuun verkossa yhden päivän aikana? Page: Miten aikuisopiskelija oppii kieltä etänä ja virtuaalimaailmassa? Page: Miten järjestän ryhmäohjausta kasvotusten ja verkon välityksellä? Page: Miten käsite- ja miellekarttoja voi tehdä verkossa? Page: Miten käytän sosiaalista mediaa ennen seminaaria sekä sen aikana ja jälkeen? Page: Miten voin käyttää blogia englannin kielen opiskeluun? Page: Miten jaettuja muistiinpanoja voi käyttää yhteisöllisenä tiedonrakennusmenetelmänä? Page: Miten otan vapaa-ajan Facebookin ja blogit osaksi opiskeluympäristöä? Page: Miten osaaminen ja asenne vaikuttavat sosiaalisen median käyttöönottoon opetuksessa? Page: Mitä on pilvioppiminen? Page: Miten voit tehdä vuorovaikutteisia kuvia? Page: Mitä on sulautuva oppiminen? Page: Miten voin käyttää Facebookia opetuksen ja oppimisen tukena? Page: Miten voin selittää, kuvata ja määritellä verkossa?