Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tähtitornin perustaminen

Alustavassa kokouksessa 5.11.1997 päättivät silloinen Joensuun yliopisto, (nyk. Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitos), Kontiolahden kunta sekä Seulaset ry ryhtyä rakentamaan tähtitornia Pohjois-Karjalaan Joensuun seudulle.

Fysiikan laitoksella oli jo pidemmän aikaa ollut tieteellisestä käytöstä poistettu venäläisvalmisteinen 50 cm:n cassegrain kaukoputki. Fysiikan laitos oli suostuvainen siihen, että putki voitaisiin muuntaa havaintokäyttöön. Seulasten toimesta etsittiin putkelle sopiva paikka kaupungin valojen ulkopuolelta, mutta kuitenkin kohtuullisen läheltä. Sopiva paikka löytyi Kontiolahden kunnan alueelta, Jakokosken Terttulanvaaralta, johon on Joensuun keskustasta matkaa noin 20 km. Paikan maantieteelliset koordinaatit ovat 29o59'49" itäistä pituutta ja 62o43'39" pohjoista leveyttä sekä korkeus merenpinnasta 155 m.

Näin voitiin aloittaa neuvottelut Kontiolahden kunnan kanssa, jossa oltiin hankkeeseen ilahduttavan myötämielisiä. Marssijärjestyksen mukaan Kontiolahden kunta rakennuttaa tornin ja Joensuun yliopisto kaukoputken jalustoineen ja muine laitteineen. Seulaset vastaa laitteiden ylläpidosta sekä tähtinäytäntöjen järjestämisestä ja opastuksesta. Tähtitorni valmistui marraskuussa 1999.

Jakokosken tähtitorni talvisena iltapäivänä.

Tähtinäytännöt

Seulaset on järjestänyt tähtinäytäntöjä vuodesta 2000 alkaen viikottain talvikuukausina sekä tilauksesta koululais yms. ryhmille. Aluksi viikottaisia näytöntöjä järjestettiin tiistai- ja torstai-iltaisin, mutta nykyään näytäntöajat ovat tammikuun alusta maaliskuun loppuun tiistai-iltaisin klo 19 alkaen.Vuosittain näytännöissä vierailee 800 - 1000 henkeä. Jakokosken kyläyhdistys pitää tähtinäytäntöiltoina kahvimyyntiä Tähtikalliolla, jossa myös järjestetään tähtitiedeaiheiset esitykset mikäli taivas on näytäntöiltana pilvessä.Näytännöistä tarkemmin Tähtinäytännöt sivulla.

Havaintotoiminta

Vuonna 2002 Jenny ja Antti Wihurin säätiö myönsi Seulasille apurahan tähtitieteellisen CCD-kameran hankintaan. Vuonna 2003 Seulaset hankki amerikkalaiselta Santa Barbara Instrument Group:lta SBIG ST1001E CCD-kameran. Kameran avulla on havaittu asteroidien paikkoja ja valokäyriä, blazaareja sekä muuttuvia tähtiä. Havainnoista enemmän sivulla CCD Observation Homepage (englanniksi).

Lisätietoja:

  • No labels