Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Syvän taivaan kohteiksi kutsutaan yleensä vain kaukoputkella näkyviä kohteita, kuten tähtijoukkoja, kaasusumuja sekä galakseja. Toisinaan myös tähtiä pidetään syvän taivaan kohteina.

Tähtijoukot ovat tähtien muodostamia ryhmittymiä. Löyhiä tähtikasaumia sanotaan avoimiksi tähtijoukoiksi ja tiiviitä puolestaan pallomaisiksi tähtijoukoiksi.

Kaasusumut ovat tähtienvälisessä avaruudessa olevia kaasupilviä. Ne koostuvat pääosin vedystä ja heliumista, ja niistä voi muodostua hiljalleen uusia tähtiä tiivistymällä. Tähtien räjähtäessä muodostuu toisenlaisia sumuja, kuten planetaarisia sumuja tai supernovajäänteitä. Näissä sumuissa on myös raskaampia alkuaineita, ja niistä voi syntyä mm. planeettoja.

Galaksit ovat kaukaisia tähtijärjestelmiä, jotka koostuvat tavallisesti sadoista miljardeista tähdistä sekä tähtienvälisestä kaasusta. Lähes kaikki taivaalla paljain silmin näkyvät kohteet kuuluvat omaan galaksiimme, Linnunrataan. Tuntemassamme maailmankaikkeudessa arvioidaan olevan noin 100 miljardia galaksia.

Lue lisää:

  • No labels