Child pages
  • Mikä on CROSSLING? What is CROSSLING?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä (CROSSLING)

CROSSLING on uusi poikkitieteellinen tutkimusverkosto. Se perustettiin keväällä 2011 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella, ja siihen kuuluu Itä-suomen yliopiston tutkijoita monista eri oppiaineista. Verkoston tutkijat pyrkivät yhdistämään tutkimuksessaan ja keskusteluissaan ennakkoluulottomasti ja poikkitieteellisesti muun muassa kielikontaktitutkimuksen, toisen kielen omaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen näkökulmia. Tavoitteena on selvittää, millä tavoin näiden tieteenalojen näkökulmat, aineistot, tutkimustulokset ja menetelmät ovat sovellettavissa toisille aloille ja millaisia uusia tutkimuskysymyksiä herää, kun käytetään hyödyksi toisten tutkimusalojen näkökulmia.

CROSSLINGin toimintaa rahoittaa vuosina 2012-2014 Koneen säätiö  (http://www.koneensaatio.fi/).

Language contacts at the crossroads of disciplines (CROSSLING)

CROSSLING is a new cross-disciplinary research network. It was founded in spring 2011 at the University of Eastern Finland, Joensuu. The network combines different areas of research which deal with language contact: contact linguistics, second language acquisition research, and translation studies. The main goal is to examine the cross-disciplinary applications and applicability of the viewpoints, data, results and methods prevalent in these three disciplines: How can these disciplines benefit from each other’s theoretical and methodological approaches and empirical findings? What kind new research questions arise when the viewpoints of a neighbouring discipline are taken into consideration?

The activities of CROSSLING are funded in 2012-2014 by the Kone foundation (http://www.koneensaatio.fi/en/).

  • No labels