Child pages
  • Esitelmiä ja julkaisuja - Papers and Publications
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Crossling-hankkeen tärkeimmät teokset

Paulasto, Heli - Meriläinen, Lea - Riionheimo, Helka - Kok, Maria (toim.) 2014: Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Linkki kustantajan sivulle: http://www.cambridgescholars.com/language-contacts-at-the-crossroads-of-disciplines

Riionheimo, Helka - Kumpulainen, Minna - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko (koostaneet) 2014: Virittäjä 3/2014 (erikoisnumero "Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä"). Linkki Virittäjän sivuille: http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/issue/view/3070

Julkaisut - Publications

Frick, Maria & Riionheimo, Helka (2013) Bilingual voicing: A study of code-switching in the reported speech of Finnish immigrants in Estonia. - Multilingua 32(5) s. 563--598.

Hillberg, Sanna (2012): ‘Relativiser that in Scottish English news writing’. Teoksessa Tyrkkö J., T. Nevalainen, M. Rissanen & M. Kilpiö (toim.). Outposts of Historical Corpus Linguistics: From the Helsinki Corpus to a Proliferation of Resources. http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/10/

Hillberg, Sanna (2013): ’Relativization in Scots and Scottish English: past and present’. Teoksessa Tirkkonen J-M. & E. Anttikoski (toim.). Proceedings of the 24th Scandinavian Conference of Linguistics. Joensuu: Kopijyvä Oy, 289--296. http://epublications.uef.fi/series/1798-565X/

Hillberg, Sanna (2014): Kirja-arvio ‘Kielen kompleksisuudesta.[Bernd Kortmann & Benedikt Szmrecsanyi (toim.): Linguistic complexity. Second language acquisition, indigenization, contact]’ Virittäjä 3, 453–457.

Hillberg, S., Kok, M., Lehtinen, M., Massinen, H. & Uusitupa, M. (2014): ’Mitä on kieli? – Kielten ja tutkimussuuntien rajapinnoilla CROSSLING-symposiumissa’. Virittäjä 3, 435–440.

Kaivapalu, Annekatrin - Muikku-Werner, Pirkko 2010. Reseptiivinen monikielisyys: miten suomenkielinen oppija ymmärtää viroa äidinkielensä pohjalta? – Pirkko Muikku-Wernert & Maria-Maren Sepper (toim./eds.), Lähivertailuja 20, 68--97.

Kok, Maria (2012): Terminologia työvälineenä – aikamuotojärjestelmästä ja sen opetuskäytänteiden ergonomiasta S2-opetuksessa. Lähivõrdlusi -- Lähivertailuja 22 s. 101--130. Tallin: Eesri rakenduslingvistika Ühing.

Kok, Maria: Borrowing Metalanguage: Finnish Past Tense Terminology in Grammar Descriptions and Teaching. Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. 2014. In Paulasto, Heli, Meriläinen, Lea, Riionheimo, Helka & Maria Kok, eds. (2014) Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kolehmainen, Leena (2011): Variierende Tendenzen in der Übersetzung der dritten Person Singular. Ein Beitrag zur Erforschung der Universalienhypothesen der Translation. -- trans-kom, Journal of Translation and Technical Communication Research 4: 2, 112-136. http://www.trans-kom.eu/index.html.

Kolehmainen, Leena (2013): Die Unikat-Hypothese der Translation. Etwas Altes, etwas Neues und etwas Geliehenes. – Leena Kolehmainen & Pekka Kujamäki (eds.), Thesen, Theorien und Tendenzen der finnischen Translationswissenschaft. Special issue of trans-kom, Journal of Translation and Technical Communication Research, 6: 1, 92-114. http://www.trans-kom.eu/bd06nr01/trans-kom_06_01_05_Kolehmainen_Unikat.20130701.pdf.

Kolehmainen, Leena (2013): Käännöstiede ja kontaktilingvistiikka kohtaavat. – Leena Kolehmainen, Matti Miestamo & Taru Nordlund (toim.), Kielten vertailun metodiikka. Helsinki: SKS. 420-460. (Ilmestyy lokakuussa 2013.)

Kolehmainen, Leena; Matti Miestamo & Taru Nordlund (toim.), Kielten vertailun metodiikka. Helsinki: SKS. 420-460.

Kolehmainen, Leena - Meriläinen, Lea - Riionheimo, Helka (2014): Interlingual reduction: evidence from language contacts, translation and second language acquisition. - Heli Paulasto, Lea Meriläinen, Helka Riionheimo & Maria Kok (toim.), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines, 3 - 32. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Kumpulainen, Minna (2013): Monitoring in student translators' translation process. Translation and Meaning, Part 9. Proceedings of the Maastricht Session of the 5th International Maastricht-Lódz Duo Colloquium on ”Translation and Meaning”, held in Maastricht 19.-22.5.2010.

Meriläinen, L., Kolehmainen, L. & Nieminen, T. (eds.) (2012) Monikielinen arki [Multilingualism in Everyday Contexts]. AFinLA [the Finnish Association fof Applied Linguistics] Yearbook 2012. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies.

Meriläinen, L., Kolehmainen, L. & Nieminen, T. (eds.) (2012) AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia [AFinLA-e: Studies in Applied Linguistics], (4) 2012.

Meriläinen Lea & Heli Paulasto (2014) Embedded inversion as an angloversal: Evidence from Inner, Outer and Expanding Circle Englishes. In Filppula, M., Klemola, J. & D. Sharma (eds), The Oxford Handbook of World Englishes. Oxford and New York: Oxford University Press. Online publication.

Muikku-Werner, Pirkko (2011): Variation in Idioms. – Sándor Csúcs, Nóra Falk, Viktória Tóth & Gabór Zaicz  (toim.), Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum. Piliscsaba 2010. Pars IV. Piliscasaba, 325--330.

Muikku-Werner, Pirkko (2012): Ilkeä ihminen – sosiaalisesti arveluttava identiteetti. – Lähde. Historiatieteellinen aikakauskirja 2012, 217--231.

­­­­Muikku-Werner, Pirkko (2013): Viel eigenständiges und ein wenig Lehngut ! wie das finnische Wesen sich in Phraseologismen darstellt. – Marja Järventausta & Marko Pantermöller (toim.), Finnische Sprache, Literatur und Kultur im deutschsprachigen Raum – Suomen kieli, kirjallisuus ja kulttuuri saksankielisellä alueella. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica, 299--311.

Muikku-Werner, Pirkko (2013): Vironkielisen tekstin ymmärtäminen suomen kielen pohjalta. – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja,  210--237.

Muikku-Werner,  Pirkko  (2014).  Koteksti ja viron ymmärtäminen lähisukukielen pohjalta. − Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 24, 100–124.

Muikku-Werner,  Pirkko  (2014). Co-text and receptive multilingualism ­– Finnish students comprehending Estonian. –  Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 99–113

Muikku-Werner,  Pirkko  & Penttilä, Esa 2014: Idiomit osana kielikontakteja: lainaidiomien merkityksen päättelyä. – Virittäjä 3/2014, 372–407.

Mäkisalo, Jukka and Marjatta Lehtinen (2014). Dissociation of Linguistic and Cognitive Description in Translation: The Cognitive Figure-Ground Alignment. Paulasto Heli et al. (eds), Language Contacts at the Cross-Roads of Disciplines. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pp. 191-214.

Õim, Katre, Õim,  Asta & Muikku-Werner, Pirkko (2013):  Uudne metafoorne keelend: kas laen või diakroonilise arengu tulemus? – Lähivõrdlusi. Lähivertailuja,  428--458.

Muikku-Werner, Pirkko & Heinonen, Maria (2012): Lumesadu  ’tarina’ vai ’lumikasa’ vai ei kumpikaan? Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa. – Lähivõrdlusi, Lähivertailuja 22, 157--187.

Paajanen, Ilona & Muikku-Werner, Pirkko (2012):  Tee on kitsas ’onko tee kitkerää’ vai ’oletteko te saita’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä.  – Lähivõrdlusi, Lähivertailuja 22, 219–258.

Palander, M., Zaikov, P. & Uusitupa M. (2013): Karjalan kielen opetusta ja tutkimusta kahden puolen rajaa. – Pekka Suutari (toim.), Karjala-kuvaa rakentamassa, s. 358–385. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Paulasto, Heli (2013): English in Wales. – T. Hopkins, K. Decker & J. McKenny (toim.), World Englishes, Vol I: The British Isles. London: Continuum, 241-262.

Paulasto, Heli (2014) 'Extended uses of the progressive form in L1 and L2 Englishes.' English World-Wide 35 (3), 247-276.

Paulasto, Heli, Meriläinen, Lea, Riionheimo, Helka & Maria Kok (2014) Language Contacts at the Crossroads of Disciplines: Introduction. In Heli Paulasto, Lea Meriläinen, Helka Riionheimo ja Maria Kok (eds), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing, ix-xix.

Paulasto, Heli, Meriläinen, Lea, Riionheimo, Helka & Maria Kok, eds. (2014) Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Newcastle-upon-Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Paulasto, Heli, Kolehmainen, Leena, Meriläinen, Lea, Riionheimo, Helka & Maria Kok. (2014) ‘Interferenssi - termi tutkimussuuntausten törmäyksessä.’ Virittäjä 2014 (3), 408-434.

Penttilä, Esa & Muikku-Werner, Pirkko (2011) English gategashers in Finnish: directly translated  English idioms as novelties of Finnish. In Pekka Kujamäki, Leena Kolehmainen, Esa Penttilä & Hannu Kemppainen (eds.), Beyond Borders – Translations Moving Languages, Literatures and Cultures. Berlin: Frank & Timme, 247–265.

Penttilä, Esa & Muikku-Werner, Pirkko (2012) Domestication and foreignization in figurative idioms. In Hannu Kemppanen, Marja Jänis & Alexandra Belikova (eds), Domestication and Foreignization in Translation Studies. Berlin: Frank & Timme, 121–138.

Penttilä, Esa & Muikku-Werner. Pirkko (2014) Understanding translated vs. nontranslated figurative idioms: Results of a questionnaire survey. In Heli Paulasto, Lea Meriläinen, Helka Riionheimo & Maria Kok (eds), Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 161–189.

Riionheimo, Helka (2011): Complex Morphologies in Contact: The case of Ingrian Finns in Estonia. In: Kelechukwu Ihemere (ed.), Language Contact and Language Shift. Grammatical and Sociolinguistic Perspectives,10 -36. LINCOM Studies in Language Typology 17. Muenchen: LINCOM.

Riionheimo, Helka (2012): Kadonneen aarteen metsästäjät. Saima - Itä-Suomen yliopistolehti 2/2012.

Riionheimo, Helka (2013): Kieltenvälinen vertailu kielikontaktitutkimuksessa. – Leena Kolehmainen, Matti Miestamo & Taru Nordlund (toim.), Kielten vertailun metodiikka. Helsinki: SKS. 219-250. (Ilmestyy lokakuussa 2013.)

Riionheimo, Helka (2013): Paradigmaattinen kompleksisuus inkerinsuomen ja viron kielikontaktissa. Lähivertailuja. Lähivõrdlusi. (Ilmestyy syksyllä 2013)

Riionheimo, Helka & Frick, Maria (tulossa): Emergence of Finnish-Estonian bilingual constructions in two contact settings. - Sociolinguistic Studies.

Riionheimo, Helka (2013) Johdannoksi: ensikielen attritiosta. – Päivi Rainó ja Kimmo Granqvist (toim.), Rapautuva kieli s. 11-36 . SKST 1404. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura

Riionheimo, Helka (2013) Inkerinsuomen verbimorfologia kielikontaktissa ja attritiossa. – Päivi Rainó ja Kimmo Granqvist (toim.), Rapautuva kieli s. 37-74 . SKST 1404. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura.

Riionheimo, Helka (2013) Multiple roots of change in language contact: evidence from morphological intermingling in contact between Ingrian Finnish and Estonian. - Studies in Language (thematic issue Multiple source constructions in language change, edited by H. De Smet, L. Ghesquière and F. Van de Velde).

Riionheimo, Helka - Kumpulainen, Minna - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko (toim.): Kielikontakti tieteenalojen risteyksessä. Virittäjä 3/2014 (erikoisnumero).

Riionheimo, Helka - Kolehmainen, Leena - Meriläinen, Lea (2014). Suomen passiivi kontaktissa. Kieltenvälisiä kytköksiä migraatiossa, toisen kielen omaksumisessa ja kääntämisessä. - Virittäjä 3/2014 s. 334 - 371.

Riionheimo, Helka - Kolehmainen, Leena - Kumpulainen, Minna - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko - Penttilä, Esa (2014): Johdanto. Kontaktilingvistiikan, toisen kielen omaksumisen tutkimuksen ja käännöstieteen risteyksessä. - Virittäjä 3/201 s. 317 - 333.

Uusitupa, Milla (2013): Avoimet persoonaviittaukset rajakarjalaismurteissa. – Jüvä Sullõv (toim.), Kiili rikkus ja elojoud. Võro Instituudi toimõndusõq 27 s. 102–117. Võro: Võro Instituut.

Esitelmät - Papers

Frick, Maria - Riionheimo, Helka 2012: Language as a city. On the emergence of bilingual constructions. Sociolinguistic Symposium 19, Freie Universität Berlin.

Gilquin, Gaëtanelle & Meriläinen, Lea (2012) ”Combining learner English and World Englishes perspectives: The case of embedded inversion”. Paper presented at The 22ndAnnual Conference of the European Second Language Association (EUROSLA). Poznan, Poland, 6--8 September 2012.

Hillberg, Sanna (2012): Relativisation in written Scottish Standard English: a corpus-based study. Workshop on Corpus Methods in the Analysis of Language Data, Tampere, 19–20.11.2012.

Hillberg, Sanna (2012): Non-restrictive relativiser that: truth or fable? Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster Triennial Conference, Aberdeen, Skotlanti, 18.–20.7.2012.

Hillberg, Sanna (2012): Non-restrictive relativiser that: truth or fable? Langnet seminaari, Uppsala, Ruotsi, 7.–9.6.2012.

Hillberg, Sanna (2012): Relativisation and the type of antecedent in Standard Scottish English. Northern Englishes Workshop 5, Nottingham, Iso-Britannia, 2.–4.4.2012.

Hillberg, Sanna (2013): Visiting Scottish Relatives. Changing English: Contacts and Variation, Helsinki, 10.–12.6.2013

Hillberg, Sanna (2013): English in Scotland: a corpus-based study on relativisation. 1st ISLE (Post-)Doctoral Spring School ”Englishes in a Multilingual World: New Dynamics of Variation, Contact and Change. Freiburg, Saksa, 15.4.–19.4.2013.

Hillberg, Sanna (2013): Scotland – Languages in Contact. CROSSLING symposium: Language contacts at the crossroads of disciplines, Joensuu, 28.2.–1.3.2013.

Hillberg, Sanna (2013): Visiting Scottish Relatives. Changing English: Contacts and Variation, Helsinki, 10.–12.6.2013

Hillberg, Sanna (2013): Scots/Scottish English Continuum: Developments in Relativization Strategies from Early Scots to Present-day Scottish Standard English. ICE-Scotland workshop, Westfälische Wilhelms-University of Münster, Saksa, 18.–19.11.2013

Hillberg, Sanna (2014): Scottish Identities Reflected in Scottish Standard English Syntax? International Conference on Northern British English, Rouen, Ranska: 12.–13.5.2014.

Hillberg, Sanna - Kermer, Franka - Kok, Maria - Kolehmainen, Leena - Kumpulainen, Minna - Lehtinen, Marjatta - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko - Paulasto, Heli - Penttilä, Esa - Piironen, Laura - Riionheimo, Helka (2012): CROSSLING - Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Sociolinguistic Symposium 19, Freie Universität Berlin.

Hillberg, Sanna - Kermer, Franka - Kok, Maria - Kolehmainen, Leena - Kumpulainen, Minna - Lehtinen, Marjatta - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko - Paulasto, Heli - Penttilä, Esa - Piironen, Laura - Riionheimo, Helka (2012): CROSSLING - Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Kielitieteen päivät, University of Tallinn.

Hillberg, Sanna - Kermer, Franka - Kok, Maria - Kolehmainen, Leena - Kumpulainen, Minna - Lehtinen, Marjatta - Meriläinen, Lea - Muikku-Werner, Pirkko - Paulasto, Heli - Penttilä, Esa - Piironen, Laura - Riionheimo, Helka (2012): CROSSLING - Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. KÄTU 2012: X Symposium on Translation and Interpreting, April 20--21 2012, University of Vaasa. 

Hillberg, Sanna - Kolehmainen, Leena - Kumpulainen, Minna - Meriläinen, Lea - Paulasto, Heli - Penttilä, Esa - Piironen, Laura - Riionheimo, Helka (2011): CROSSLING - kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä. Kieliaineiden tutkimusseminaari, Itä-Suomen yliopisto. (http://prezi.com/sgmhlfcx5ms1/crossling/)

Kok, Maria (2011): Suomen verbien aikamuodot S2-opetuksessa – Käsitteiden ja opetuskäytänteiden ergonomiaa. AFinLA, Joensuu 11.--12.2011. 

Kok, Maria (2012): Kompastutko käsitteisiin? Tukehdutko termeihin? Kieliopillista ergonomiaa etsimässä. LLLC (Learner Language, Learner Corpora), Oulu 5.--6.10.2012. 

Kok, Maria (2012): Varjon kieliopillistuminen (posteri). Keelte paljusus ja elujõud,Võro instituut, 25--27.10.2012.

Kok, Maria (2013): Borrowing Metalanguage. Case study on the Finnish past tense terminology. CROSSLING symposium: Language contacts at the crossroads of disciplines, Joensuu, 28.2.--1.3.2013. 

Kok, Maria (2013): Pään syöttäminen. Kontekstispesifinen refleksiivikonstruktio itäisessä itämerensuomessa. XL Kielitieteen päivät, Tampere 2.44.5.2013. 

Kok, Maria (2013): Itämerensuomen partikkelistunut itse-sana. Itämerensuomalaiset kielet kartalla, Võro instituut 24.10.-26.10.2013

Kok, Maria (2013): Samanviitteinen lauseen subjektin kanssa - Itse-pronominista, sen refleksiivisyydestä ja refleksiivisyyden lajeista. Murteet, syntaksi ja referenssi; tutkijatapaaminen, Helsinki 8.11.2013

Kok, Maria (2013): Itse-sana, merkitys, historia ja käyttö. Vierailuluento, FINKA-hankkeen opettajavierailu Petroskoin yliopistossa 12.- 15.05.2014.

Kok, Maria (2014): The Finnic itse as an uninflected adverb or an emphatic word. On the Border of Language and Dialect/FINKA, University of Eastern Finland, Joensuu 4.6.-6.6.2014

Kok, Maria (2014): The Finnic itse as an uninflected adverb or an emphatic word. Methods IV (Methods in Dialectology), University of Groningen 11.8.-15.8.2014

Kok, Maria (2014): Metakieltä lainaamassa - Borrowing Metalanguage. Crossling-päätösseminaari, University of Eastern Finland, Joensuu12.12.2014,

Kolehmainen, Leena (2011): Käännöstiede ja kontaktilingvistiikka kohtaavat. Kielitieteen päivät (Annual Finnish Conference of Linguistics), Joensuu 25.--27.5.2011.

Kolehmainen, Leena (2011): Translation – eine Form von Sprachkontakt? 1st International TRANSLATA Conference, Innsbruck, Austria, 12.--14.5.2011.

Kolehmainen, Leena (2011): Kääntäminen – unohdettu kielikontaktien laji? Annual Finnish Conference on Translation Studies (KäTu-symposiumi), University of Eastern Finland, Joensuu 15.--16.4.2011.

Kolehmainen, Leena (2012): Kääntäminen kieltenvälisen vaikutuksen väylänä. XXXII VAKKI symposium, University of Vaasa, 10.--11.2.2012. http://vakki.net/symposium2012/

Kolehmainen, Leena (2012): Käännöstiede ja kontaktilingvistiikka kohtaavat. Invited talk, 20.9.2012, University of Turku, research seminar of translation studies.

Kolehmainen, Leena (2012): Monikielisyyden ilmiöitä tieteenalojen risteyksessä. Invited talk, University of Helsinki, 13.12.2012.

Kolehmainen, Leena (2013): Kontaktivaikutusta kääntämisen välityksellä. Invited talk in “Kotikielen seuran kääntämisen teemapäivä”, Helsinki 5 April, 2013.

Kolehmainen, Leena - Meriläinen, Lea - Riionheimo, Helka (2011): Kieltenvälinen redusoituminen: kielikontaktien, kääntämisen ja kielenoppimisen kytköksiä. AFinLAn syyssymposium 2011, Itä-Suomen yliopisto.

Kolehmainen, Leena - Meriläinen, Lea - Riionheimo, Helka (2012): Interlingual reduction: Evidence from language contacts, translation and second language acquisition. International Conference of Nordic and General Linguistics, University of Freiburg.

Kolehmainen, Leena - Meriläinen, Lea - Riionheimo, Helka (2012): Translation studies meets contact linguistics: observations on non-professional translation. CROSSLING-Seminar on Crosscultural Encounters, 27.9.2012, University of Eastern Finland, Joensuu.

Kolehmainen, Leena; Meriläinen, Lea & Riionheimo, Helka (2012): Tieteidenvälisyys metodisena ikkunana kielen ilmiöiden muuttoliikkeeseen. Seminar on Methodological transnationalism, University of Turku, 23.11.2012.

Kolehmainen, Leena; Meriläinen, Lea & Riionheimo, Helka (2013): Multilingual individuals as non-professional translators and interpreters: cross-disciplinary perspectives. Poster. CROSSLING symposium Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Joensuu, 28 February--1 March, 2013.

Kolehmainen, Leena; Meriläinen, Lea & Riionheimo, Helka (2013): Translating as an interactional resource in everyday conversation. Poster. KÄTU 2013: XI Kääntämisen ja tulkkauksen symposiumi. Turku, 12--13 April, 2013.

Kolehmainen, Leena; Meriläinen, Lea & Riionheimo, Helka (2013): Non-professional translation as multilingual resource: cognitive perspectives. SALC IV, The Scandinavian Association of Language and Cognition conference in Joensuu, 12--14 June 2013.

Kolehmainen, Leena & Riionheimo, Helka (2013): Arjen näkymätön kääntäminen. Seminar of the national post graduate doctoral programme Langnet in Mekrijärvi, 22.--24.5.2013.

Kolehmainen, Leena & Riionheimo, Helka (2013): Translating as an interactional resource. Poster. Language and super-diversity: Explorations and interrogations. University of Jyväskylä, 5-7 June 2013.

Kolehmainen, Leena & Riionheimo, Helka (2013): At the crossroads of translation studies and contact linguistics: non-professional translating and interpreting in multilingual everyday interaction. Translation Studies: Centres and Peripheries. 7th EST Congress in Germersheim 29.8.--1.9.2013.

Kujamäki, Pekka - Kolehmainen, Leena (2012): Mehrsprachigkeit und Translation als Medium und Kontakt. Zwei Joensuuer Projekte stellen sich vor. Poster, Finnische Germanistentagung, University of Helsinki, 4.-5.10.2012.

Kumpulainen, Minna (2013) Process description as an indicator of the level of translation competence: a tool for student self-reflection? (Poster presentation)7th EST Congress - Translation Studies: Centres and Peripheries, Johannes Gutenberg Universität Mainz, Germersheim.

Kumpulainen, Minna (2013) Pause in translation process research. Seminar on empirical and experimental research in translation, Universitat Autònoma de Barcelona, Spain.

Kumpulainen, Minna (2013) Mitä kääntäminen on? Opiskelijoiden ajatuksia kääntämisestä HuK-opintojen alussa ja lopussa Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumi,Turku.

Kumpulainen, Minna (2013) “Interference control” in the first-year students’ translation processes. Crossling Symposium, University of Eastern Finland, Joensuu.

Kumpulainen, Minna (2012) ‘Englishness’ of translator students’ Finnish, FINSSE 2012,“English in the East”, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.

Massinen, Henna (2012): Language Sisters in Contact. The Gemination Phenomena of Eastern Finnish Dialects in the Idiolects of Immigrants from Border Karelia. – XXVIII IFUSCO, 8.–11.5.2012, Tartu ülikool, Tartto, Viro.

Massinen, Henna (2013): Yleis- ja erikoisgeminaatio Ilomantsin karjalankielisten siirtolaisten idiolekteissa. – XL Kielitieteen päivät, 2.–4.5.2013, Tampereen yliopisto, Tampere.

Massinen, Henna (2014): Something new, something old, something borrowed. Eastern Finnish Gemination Phenomena in the Idiolects of Karelian-speaking Immigrants from Border Karelia. – XXX IFUSCO, 9.–12.4.2014. Universität Göttingen, Göttingen, Saksa.

Massinen, Henna (2014): Phonological-phonetic Borrowing between Two Closely Related Finnic Languages. – FINKA Symposium: On the Border of Language and Dialect, 4.–6.6.2014, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu.

Massinen, Henna (2014): Phonological-phonetic Borrowing between Two Closely Related Finnic Languages. –Suomen Kielitieteellisen Yhdistyksen symposiumi Language Contact: The State of the Art, 28.–30.8.2014, Helsinki.

Meriläinen, Lea & Paulasto, Heli (2012): Embedded inversion: a universal feature of global Englishes? Finsse-6: English in the East. Joensuu, 18.-20.10.2012.

Meriläinen, Lea, Paulasto, Heli & Paula Suojärvi (2013): Extended uses of the progressive form in global Englishes. Changing English: Contacts and Variation. Helsinki, 10.-12.6.2013.

Meriläinen, Lea (2012) “Cross-linguistic influence in learner English”. Invited presentation, Institute for Language and Communication, Université Catholique de Louvain, Belgium, 1 February 2012.

Meriläinen, Lea (2012) ”Searching for cross-linguistic influence and learner universals in learner English”. Invited presentation, Centre for English Corpus Linguistics, Université Catholique de Louvain, Belgium, 16 January 2012.

Meriläinen, Lea (2013) “Angloversals in learner English: Bridging the paradigm gap between learner English and World Englishes research”. Paper presented at the ISLE (International Society for the Linguistics of English) Spring School “Englishes in a multilingual world: New dynamics of variation, contact and change”, University of Freiburg, Germany, 15--19.4.2013.

Muikku-Werner, Pirkko (2012): ”Luotettavat ystävät” ja viron ymmärtäminen. Learner Language, Learner Corpora, LLLC, Oulu, 5.−6.10.2012

Muikku-Werner, Pirkko (2014). Tekstin semanttiset kytkökset ja lähisukukielen ymmärrettävyys. AFinLAn syyssymposium, VIRSU-kollokvio 14.11.2014, Jyväskylä.

Muikku-Werner, Pirkko & Heinonen,  Maria (2011): Lumesadu – tarina vai lumikasa vai ei kumpikaan?  Suomalaiset lukiolaiset viron sanoja tunnistamassa. AFinLAn syyssymposium Joensuussa 11.--12.11.2011

Muikku-Werner, Pirkko, Kaivapalu, Annekatrin & Martin, Maisa (2012): Mutual intelligibility in language learning context: linguistic and strategic determinants of comprehension of Estonian and Finnish: learner reflections.  Sociolinguistics Symposium 19,  Berlin  24.8.2012.

Muikku-Werner, Pirkko & Penttilä, Esa (2012): Idiomien ymmärtäminen. Kielitieteen päivät, Tallinna, 18.5.2012.

Muikku-Werner, Pirkko & Penttilä, Esa (2013): Understanding translated vs. non-translated idioms. CROSSLING symposium Language Contacts at the Crossroads of Disciplines. Joensuu, 28 February--1 March, 2013.

Muikku-Werner, Pirkko & Penttilä, Esa (2013): Apina selässä? Miten suomalaiset ymmärtävät uusia lainaidiomeja - vai ymmärtävätkö [Monkey on one's back? How Finns understand new loan idioms – of do they?] . XL Kielitieteen päivät, Tampere 2.–4.5.2013.

Muikku-Werner, Pirkko & Esa Penttilä (2014): Tuntuu turhan pöljältä tavalta sanoa asia – suhtautuminen idiomeihin ja asennoitumisen perusteluja. Kielitieteen päivät 9.5.2014, Turku.

Muikku-Werner, Pirkko & Esa Penttilä (2014): ”En pidä apinojen halventamisesta” –  mielipiteitä idiomeista. CROSSLINGin päätösseminaari 12.12.2014, Joensuu.

Mäkisalo Jukka ja Marjatta Lehtinen (2014). Hahmo ja tausta kääntämisen kuvauksessa. Posteri. XII Kääntämisen ja tulkkauksen symposiumi. Tampere 11. - 12. 4. 2014.

Pirkko Muikku-Werner, Annekatrin Kaivapalu, Hanna-Ilona Härmävaara, Maisa Martin &  Håkan Ringbom: Receptive multilingualism: Mutual intelligibility of closely related languages (REMU). FINKA Symposium 5.6.2014, Joensuu .

Paajanen, Ilona & Muikku-Werner, Pirkko (2011): Lauri armastab Tallinnan kitsaid tänavaid ‘pihinä ihmisenä Lauri rakastaa Tallinnaa’? Suomalaiset opiskelijat viroa ymmärtämässä, AFinLAn syyssymposium Joensuussa 11.--12.11.2011.

Paulasto, Heli - Meriläinen, Lea - Ranta, Elina (2011): Verb-syntactic features in Global Englishes: how 'global' are they? ISLE 2 (International Society for the Linguistics of English). Boston, USA, 17-21.6.2011.

Paulasto, Heli. (2013): There's variation with with in Welsh English: a case of context extension. CROSSLING Symposium: Language Contacts at the Crossroads of Disciplines, Joensuu, 28.2.-1.3.2013.

Paulasto, Heli. (2013): English language variation in local and global contexts: Welsh English, angloversals, and ENO International Corpus of Student English. ISLE (Post-)Doctoral Spring School "Englishes in a Multilingual World: New Dynamics of Variation, Contact and Change". Freiburg, Saksa, 15.-19.4.2013.

Paulasto, H. (2013) Invariant tags in Welsh English. The 19th Conference of the International Association for World Englishes (IAWE 2013). Tempe, USA, 16-18 Nov 2013.

Paulasto, H. (2014) From mwnci and grouts to brahma and daps: The changing dialect lexicon in Welsh English. FINKA Symposium: On the border of language and dialect. Joensuu, Finland, 4-6 June 2014.

Paulasto, H. (2014) Conceptions of Welsh English and the factors of time, space, and linguistic identity. Sociolinguistics Symposium 20. Jyväskylä, Finland, 15-18 June 2014.

Paulasto, H. (2014) A transitional dialect? Diachronic variation in the grammar of Welsh English. Amrywiaeth Ieithyddol yng Nghymru / Language Diversity in Wales. Aberystwyth, UK, 18-19 July 2014.

Penttilä, Esa (2012): Englannista käännetyn fraseologian vaikutus suomeen [The influence of translated English phraseology on Finnish]. The Fourth Symposium on Multilingualism, University of Tampere, 16 March 2012.

Penttilä, Esa (2012): Conceptual Blending as a Tool for Creative Translation. Poster. Translation Studies: Centres and Peripheries. 7th EST Congress in Germersheim 29.8.–1.9.2013.

Penttilä, Esa & Muikku-Werner, Pirkko (2011): Domestication and foreignization in idiom translation. Domestication and Foreignization in Translation Studies, University of Eastern Finland, Joensuu 29.10.–1.11.2011.

Penttilä, Esa & Muikku-Werner, Pirkko (2013): Monkey on one's back? How Finns understand novel translated loans. SALC IV, The Scandinavian Association of Language and Cognition conference in Joensuu, 12–14 June 2013.

Riionheimo, Helka (2011): Colliding passives. A morphosyntactic perspective on Finnic language contacts. Methods in Dialectology 14, London, Canada.

Riionheimo, Helka (2014): Finnish and Karelian Passives in Contact. SKY symposium, Helsinki.

Riionheimo, Helka (2014): Läheisen sukukielen naturalistinen omaksuminen: inkerinsuomalaiset Virossa. AFinLAn syyssymposium, Jyväskylä.

Riionheimo, Helka (2014): Monikielinen mieli ja kieltenväliset kytkökset. Seminaari "Kognitiivinen kielentutkimus ja muut tieteet - näkökulmia, yhteistyötä, haasteita?", Helsinki.

Uusitupa, Milla (2013): Yksikön 2. persoonan avoin käyttö karjalassa ja suomen itämurteissa, XL Kielitieteen päivät 2013, 2.--4.5.2013, Tampere.

Uusitupa, Milla (2013): Murteet ja lauseopit törmäyskurssilla, Grammar and Context: New approaches to the Uralic languages IV, 6.--8.6. 2013, Tartto, Viro.

Uusitupa,Milla (2014): Itämurteissa haudottu ja lioteltu, Kielentutkimuksen tohtoriohjelman posteripäivä 14.2.2014, Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampus.

Uusitupa, Milla (2014): Pidäähäi kai työt koitel ihmisen elos olles – Havaintoja ihminen-lekseemin avoimesta käytöstä, XLI Kielitieteen päivillä 2014, 8.–10.5.2014, Turku.

Uusitupa, Milla (2014): Openly used person forms in Border Karelian dialects, FINKA-symposiumissa On the Border of Language and Dialect, 4.–6.6.2014, Joensuu.

Uusitupa, Milla (2014): From form to meaning: Openly used person forms in Border Karelian dialects, Young Linguists' International Conference 2014, 28.6.2014, Tukholman yliopisto, Ruotsi.

Uusitupa, Milla (2014): Variation in openly used person constructions in Border Karelian dialects, Methods in Dialectology XV, 11.–15.8.2014, Groningen, Hollanti.

Uusitupa, Milla (2014): The meaning and usage of openly used person forms, Syntax of The World’s Languages VI, 8.–10.9.2014, Pavia, Italia.

Uusitupa, Milla (2014): Persoonaviittauksen rakentuminen avoimeksi murrehaastattelussa, Kielioppia lypsämässä, 8.–9.12.2014, Turku.

 

 

 

 

 

 

  • No labels