Child pages
  • Yhteistyössä - In cooperation
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

CROSSLING-verkoston kumppaneiksi ovat tervetulleita kaikki kielikontakteista kiinnostuneet tutkijat. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä osoitteeseen crossling(at)uef.fi.

CROSSLING welcomes new partners and is interested in working with researchers interested in language contact. If you wish to join the network, please contact us: crossling(at)uef.fi.

Tutkimushankkeita - Research projects

On the borderline of Finnish and Karelian: perspectives on cognate languages and dialects (FINKA)
Global English (GlobE): typological, contact-linguistic and second-language acquisition perspectives 
VIRSU – Finno-Ugric Languages as Target Languages
REMU – reseptiivinen monikielisyys: läheisen sukukielen ymmärtäminen 

Kielen ymmärtäminen alkaa yhtäläisyyksien havaitsemisesta uuden ja aiemmin opittujen kielten välillä. Lähisukukielten välillä näitä yhteyksiä on eniten ja ne on helpoin havaita. Ei kuitenkaan tarkoin tiedetä, miten lähisukukielten yhtäläisyyksiä hyödynnetään ja mitkä tekijät vaikuttavat ymmärtämisprosessiin. Tutkimushankkeessa on tavoitteena selvittää, mihin itselleen uutta lähisukukieltä kuulevat ja lukevat kiinnittävät huomiota yrittäessään ymmärtää tekstiä. Tutkittavina kohdekielinä ovat suomi ja viro ja osallistujien äidinkielinä vastaavasti viro ja suomi.

Kun kohdekielinä ovat läheiset sukukielet, kielitaidon yksi mahdollinen taso on reseptiivinen monikielisyys. Interaktiivisimmillaan kyseessä on tilanne, jolloin keskustelussa kukin osallistuja käyttäisi omaa äidinkieltään, jota toinen ymmärtäisi. Tarkoituksena on selvittää, millaisia edellytyksiä suomen- ja vironkielisten keskinäiselle ymmärtämiselle on olemassa ja mitä reseptiivisen monikielisyyden hyötyjä ja mahdollisuuksia suomen ja viron läheinen sukulaisuus tarjoaa. Erilaisten testien avulla tutkitaan, miten kirjoitettua ja puhuttua sukukieltä ymmärretään ohjeistamatta tai eri tavoin ohjeistamalla.

Senioritutkijat: prof. Pirkko Muikku-Werner, apulaisprof. Annekatrin Kaivapalu (Tallinnan yliopisto ja Jyväskylän yliopisto), prof. Maisa Martin (Jyväskylän yliopisto); muut: jatko-opiskelija Hanna-Ilona Härmävaara (Helsingin yliopisto), Ilona  Paajanen (Itä-Suomen yliopisto), Maria Heinonen (Itä-Suomen yliopisto)

Receptive multilingualism: comprehension between closely related languages

Language comprehension begins with perceiving similarities between the new and a previously learned language. Closely related languages have the most of these similarities and in a form that is the easiest to perceive. There is, however, no clear understanding of how the similarities between closely related languages are utilized in and which factors effect the process of comprehension. The research project examines which elements listeners and readers pay attention to when trying to understand a text in a closely related language that is new to them. The target languages are Finnish and Estonian and the native languages of the participants, respectively, Estonian and Finnish. 
When the target languages are closely related, one possible level of language comprehension is receptive multilingualism. In its most interactive form this means a situation where every conversation participant can use their own native tongue and be understood by the others. We investigate the preexisting conditions for mutual understanding between Finnish and Estonian speakers and the advantages and possibilities of receptive multilingualism offered by the close relatedness of the Finnish and Estonian languages. We use a battery of tests to establish how subjects understand written and spoken closely related language either without any instructions or with differing instructions.

Senior researchers: Pirkko Muikku-Werner, Annekatrin Kaivapalu, Maisa Martin; others: Hanna-Ilona  Härmävaara, Ilona  Paajanen, Maria Heinonen

 

  • No labels