Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedonhallinta (Kuopion kampus)

Ilmoitusasioita

 • Ilmoittaudu kurssille WebOODIn kautta.Valitse samalla harjoitusryhmä.
 • Kurssin yleisinformaatio löytyy WebOODIsta esimerkiksi kurssin koodinumeron 3621315 perusteella.
 • Pääjakelukanavana toimii kurssin Moodle-sivu, jolta löytyvät
  • luentokalvojen kopiot
  • viikottaiset harjoitustehtävät
  • ajankohtaiset tiedotteet.

Sisältö ja työmuodot 

Työmuotoina ovat luennot, teoriaharjoitukset, käytännön harjoitukset, harjoitustyö ja loppukoe. Kurssilla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, johon rekisteröitymisessä tarvittava avain on THA2016. Kurssi koostuu kahdesta osasta: teoriaosasta ja käytännön harjoittelusta. Osien työmuodot ja suoritusvaatimukset ovat seuraavat:

 1. Teoriaosa, jossa käsitellään tiedonhallinnan teoriaa
  1. Luennot (22 h) perustuvat pääasiassa alla mainittuun kurssikirjaan. Luentokalvojen kopiot jaetaan Moodlen kautta.
  2. Harjoitukset 1-4 toteutetaan pienryhmissä.
   • Kutakin harjoituskertaa varten jaetaan kotitehtäviä Moodlen kautta. Tehtäviä on yhteensä n. 30.
   • Opiskelijan tulee ratkaista tehtävät mahdollisuuksiensa mukaan.
   • Harjoitustilaisuudessa käydään läpi opiskelijoiden vastauksia, keskustellaan niistä sekä esitetään mahdollisesti mallivastauksia.
   • Harjoitukset eivät ole pakollisia mutta ne vaikuttavat kurssin läpäisyyn ja arvosanaan.
   • Harjoitusten pisteytys ja arvostelu:
    • jokaisesta harjoitustilaisuudessa esityskelpoiseksi merkatusta ratkaisusta 1 p
    • harjoitustilaisuudessa läsnäolosta 2 p/kerta.
   • Nämä tehtävä- ja läsnäolopisteet lasketaan yhteen, ja harjoitusten pisteet määräytyvät arvostelussa niistä lineaarisesti.
  3. Loppukoe: Koealueen muodostavat luennoilla ja harjoituksissa käsitellyt asiat.
  4. Arvostelu:
   • Kurssikokeessa ja uusinnassa 80% kurssin yhteispisteistä tulee kokeen pisteistä ja 20% harjoitusten pisteistä.
   • Yleisinä tenttipäivinä niiden jälkeen kaikki yhteispisteet tulevat pelkästään kokeesta.
   • Nämä yhteispisteet antavat kurssin arvosanan tuttuun tapaan siten, että 50% yhteispisteistä vaaditaan läpipääsyyn alimmalla arvosanalla 1/5, ja jokainen sen ylittävä 10% korottaa arvosanaa yhdellä pykälällä. Siten korkeimman arvosanan 5/5 saa keräämällä 90% kokonaispisteistä.
   • Käytännön harjoittelut (katso seuraava kohta 2) pitää suorittaa hyväksytysti ennen kuin kurssista saa hyväksymismerkinnän. Ne eivät kuitenkaan vaikuta arvosanaan.
 2. Käytännön harjoittelu, jossa opetellaan SQL-kielen perusteet ja Oracle DBMS:n käyttöä sovelluskehittäjän kannalta
  1. SQL: Itseopiskeluna toteutettavat SQL-harjoitukset, verkko-oppimista omaan tahtiin Viopen verkkokurssilla. Harjoitukset on suoritettava ennen ensimmäisiä Oracle-harjoituksia. Kurssiaineisto tulee käydä läpi annetussa järjestyksessä.
  2. Oracle-harjoituksissa on pakollinen läsnäolo, yhteensä 4 * 3 h, aikataulu lukujärjestyksen mukaan.
  3. Harjoitustyö on itsenäisesti toteutettava (Oracle-) tietokantasovellus

Teoriaosuuden pääasiallinen lähdekirja on

 • Hoffer, Ramesh, Topi: Modern Database Management, 10th edition, Pearson Education Limited, 2011.

Teoriaosan luennot pohjautuvat pääosin tämän kirjan lukuihin 1, 2 ja 4. Käytännön harjoittelussa tutustutaan SQL-kieleen, jota käsitellään sen luvuissa 6 ja 7.

Opettajat
Kurssipalaute

Kurssilla käytetään WebOODIn palautejärjestelmää. Kysely avautuu kurssin päättyessä.

 

 

 • No labels