Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tentti-aktiviteetin lisääminen

1. Napsauta Muokkaustila päälle

2. Mene lohkoon, johon haluat lisätä Tentti-aktiviteetin

3. Valitse Lisää aktiviteetti tai aineisto -valikosta Tentti

4. Määritä tentin asetukset

 

Tentti-aktiviteetin asetusten määrittäminen

 Määritä:


 

Yleiset ja Ajastus

 • Nimi - tentin nimi
 • Tehtävänanto - kuvaus tentistä
 • Näytä kuvaus kurssisivulta (Kyllä/ei)

 • Tentti alkaa - tulee aktiivisesti vasta kun Ota käyttöön on valittu. Oletuksena ei ole määritelty, eli tentti on auki.
 • Tentti päättyy - tulee aktiivisesti vasta kun Ota käyttöön on valittu. Oletuksena ei ole määritelty, eli tentti on koko ajan auki.
 • Suoritusaika - tulee aktiivisesti vasta kun Ota käyttöön on valittu.
 • Kun aika menee umpeen - sallitaanko myöhästyneet palautukset?
 • Armonaika palauttamiselle - tulee aktiivisesti vasta kun Ota käyttöön on valittu. Kuinka pitkä aika sallitaan

Arviointi, Kysymysten sijoittelu sivuille ja Kysymysten toiminta

 • Arvosanojen katergoria - Tämä asetus määrittää kategorian, johon aktiviteetin arvosanat sijoitetaan Arvioinneissa.
 • Montako suorituskertaa sallitaan - rajoitetaanko suorituskertoja?

 • Arviointitapa - jos sallitaan useampia suorituskertoja
 • Kysymysjärjestys:
  • Muokkaustilassa näkyvä järjestys
  • Sekoita satunnaisesti
 • Uusi sivu - jaetaanko tentin kysymykset usealle sivulle?
 • Navigointijärjestelmä - voiko opiskelija palata aiemmalle sivulle tentissä?

 • Sekoita kysymyksen osien järjestys - (sekoittaa kysymysten osat satunnaisessa järjestyksessä opiskelijan aloittaessa tentin): Kyllä/ei
 • Kysymysten toimintatapa - (milloin opiskelijan suoritus arvioidaan ja milloin annetaan palaute): Interaktiivinen, monta suorituskerta, Mukautuva tentti ja kysymykset ...  Palaute tentin lopuksi,
 • Perustuuko uusi suoritus edelliselle - Ei/kyllä

Tuloksista näytetään opiskelijoille

 • Tenttisuorituksen aikana
 • Heti suorituksen jälkeen
 • Myöhemmin, kun tentti on yhä auki
 • Kun tentti on suljettu (jos tenttiaikaa ei ole rajoitusta, tällä asetuksella ei ole merkitystä)

Näyttö ja Ylimääräiset rajoitukset suorituskerroissa

 • Näytä käyttäjän kuva
 • Desimaalien määrä arvosanassa
 • Desimaalien määrä kysymysten arvosanoissa
 • Näytä lohkon tentin aikana

 • Suojaa salasanalla
 • Rajaa pääsy verkko-osoitteisiin
 • Pakotettu viive ensimmäisen ja toisen suorituskerran välissä
 • Pakotettu viime myöhempien suorituskertojen välillä
 • Selaimen tietoturva

Palaute kokonaisuudesta:

Määritellään arvosanan ja sen jälkeen annettava palaute. Lopuksi on vielä Lisää 3 palautekenttää -painike lisäkenttien asettamiseksi

Moduulin yleiset asetukset:

 • Näytetään opiskelijoille
 • Tunnistenumero
 • Ryhmämoodi
 • Ryhmittely

 

Kun asetukset on määritelty halutuiksi Tallenna.

Kysymyspankki


Tentin kysymykset hallinnoidaan Kysymyspankissa (Kurssin ylläpito > Kysymyspankki kts. kuva ).

 

Kysymykset => hallitsee kysymyksiä ja luo uusia kysymyksiä

Kategoriat => hallitse kategorioita