Skip to end of metadata
Go to start of metadata

19.2.2013

Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus

CROSSLING Symposium: Language Contacts at the Crossroads of Disciplines

LEHDISTÖTIEDOTE

MONIKIELISYYDEN TUTKIJAT KOOLLA JOENSUUSSA

Itä-Suomen yliopistossa järjestetään 28.2.--1.3.2013 kansainvälinen symposiumi Language Contacts at the Crossroads of Disciplines (Kielikontaktit tieteenalojen risteyksessä), jossa keskitytään eri kieliä puhuvien ihmisten kohtaamisiin eli kielikontakteihin. Nykymaailmassa kielten ja kulttuurien kohtaamiset kuuluvat useimpien ihmisten arkipäivään, mutta eri kielten puhujien välinen kommunikaatio on ollut tärkeää kautta historian. Kielikontaktitilanteita syntyy siellä, missä kieliä opitaan, käytetään, käännetään ja tulkataan. Kontaktien kautta kielet myös muuttuvat.

Joensuun symposiumissa kielikontakteista puhutaan useista eri näkökulmista. Esitelmissä asettuvat rinnakkain maailmankieli englanti ja pienet uhanalaiset kielet, historialliset ja nykyiset kielikontaktitilanteet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen aineistot. Kielten kohtaamisia tarkastellaan myös kielen eri tasoilla: vieraat äänteet, sanat ja lauserakenteet ovat merkkejä eri kielten puhujien kanssakäymisestä. Erityisesti esiin halutaan nostaa kääntämisen ja tulkkauksen merkitys eri kielten puhujien välisenä kosketuspintana.

Esitelmissä käsitellään esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: saako käännöksissä kiroilla, miten englanti muuttuu kontaktissa muiden kielten kanssa, miten suomalais-ugrilaisten kielten lainasanoja voidaan ryhmitellä, miten eri kielten puhujat ja kirjoittajat hyödyntävät eri kieliä tuotoksissaan, mitkä muut tekijät kielikontaktien rinnalla vaikuttavat kielen muuttumiseen, miten samassa keskustelussa käytetään useita kieliä, miten äidinkieli vaikuttaa kielenoppimiseen ja miten maallikot tulkkaavat arkikeskusteluissa.

Tapahtuman kutsupuhujat ovat kielikontaktitutkimuksen nousevia nimiä Saksasta, Belgiasta ja Virosta. Symposiumiin saapuu osallistujia etenkin Euroopasta mutta myös Iranista, Japanista, Kiinasta, Intiasta ja Yhdysvalloista. Esitelmät pidetään englanniksi ja ne ovat avoimia kaikille. Osaa esitelmistä voi kuunnella suomeksi opiskelijoiden tulkkaamina. Tapahtuman ohjelma on osoitteessa https://wiki.uef.fi/display/CROSSLING/Programme.

Symposiumin järjestää tutkimusverkosto CROSSLING, johon kuuluu eri kielten ja käännöstieteen tutkijoita Itä-Suomen yliopistosta. Verkoston jäsenet tarkastelevat kielikontakteja eri suunnista ja pyrkivät tuottamaan uutta tietoa monikielisyyden ja kieltenvälisten kohtaamisten merkityksestä yhteiskunnassa.

Lisätietoja CROSSLING-verkostosta ja symposiumista antaa yliopistonlehtori Helka Riionheimo (helka.riionheimo@uef.fi).

  • No labels