Child pages
  • Erityisopettajien ja erityislastentarhanopettajien koulutuksesta Itä-Suomen yliopistossa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintotarjonta

Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa voi erityispedagogiikkaa pääaineena opiskellessaan suorittaa kasvatustieteen kandidaatin, kasvatustieteen maisterin tai kasvatustieteen tohtorin tutkinnon.

Perustutkinto-opiskelijoille suunnantut koulutukset

Erilliset opinnot jo tutkinnon suorittaneille

  • Erilliset erityisopettajan kelpoisuusopinnot on suunnattu luokanopettajien kelpoisuuden jo omaaville sekä ylemmän korkeakoulututkinnon ja lisäksi opettajan pedagogiset opinnot tai kasvatustieteen aineopinnot suorittaneille.
  • Erillisiet erityislastentarhaopettajan opinnot on suunnattu jo valmistuneille lastentarhanopettajille, jotka haluavat kouluttautua erityislastentarhanopettajan tehtäviin tai lastentarhanopetajan kelposuuden omaaville sosionomeille (AMK).

Maisteriopinnot kandidaatin tutkinnon suorittaneille

Erityispedagogiikka sivuaineena

  • Erityispedagogiikan sivuaineopinnot ovat avoimet kaikille Itä-Suomen yliopiston pääaineopiskelijoille.
  • Erilliset erityisopettajan opinnot sivuaineena Joensuun kampuksen luokanopettajaopiskelijoille. 5 Joensuun kampuksen luokanopettajaopiskelijaa valitaan erillisen opiskelijavalinnan kautta suorittamaan osana kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoa erilliset erityisopettajan opinnot.
  • No labels